Onderhoudswerkzaamheden havens gemeente Drimmelen

24 mei 2018
Binnenkort starten de onderhoudswerkzaamheden in de Oude Haven van Drimmelen en in de binnen- en buitenhaven van Lage Zwaluwe. Eerst worden er diverse onderzoeken uitgevoerd, onder andere om de bestaande situatie op locatie vast te leggen (nul-opname). In juni-juli van dit jaar worden de plannen verder uitgewerkt en daarna begint de aannemer met de uitvoering van de werkzaamheden.

Wat gaan we doen?

In de Oude Haven van Drimmelen herstellen we langs de Biesboschweg twee kades. De bestrating langs deze kades vernieuwen we. (periode augustus-september 2018)

In de binnenhaven van Lage Zwaluwe vervangen wij op het voormalige Dega-terrein de kade. De oeverbescherming tussen de kade en de dijk wordt vervangen door nieuwe beschoeiing (bescherming waterkant) en verharding op het talud (de schuine wand). Ook herstellen we de kade bij het Beursplein. (periode augustus-september 2018)

In de buitenhaven van Lage Zwaluwe vernieuwen wij langs de Ameroever de beschoeiing en taludverharding. Voor de beroepsvaart brengen wij twee nieuwe meerpalen aan. (periode oktober-november 2018)

Communicatie

De werkzaamheden zijn inmiddels aangekondigd via een bewonersbrief voor omwonenden. Gedurende de werkzaamheden worden de belanghebbenden op de hoogte gehouden en zij kunnen via verschillende kanalen ook rechtstreeks informatie ontvangen van de aannemer. Dit wordt onder andere gedaan door een inloopspreekuur en een ‘Bouwapp’. Zodra daar meer over bekend is, ontvangen de betrokkenen ook daar meer informatie over.