Ondernemen in coronatijd - nieuws

Het coronavirus heeft ook grote gevolgen voor de ondernemers in onze gemeente.
Informatie over de actuele noodverordening vindt u op de pagina: 'Maatregelen en Noodverordeningen'. Nieuws updates van onze gemeente vindt u op de pagina 'Updates coronavirus en de gemeente Drimmelen'.

Onderstaand enkele updates met informatie speciaal voor ondernemers.

Update zaterdag 26 september 
Corona in de winter: gemeente werkt mee aan grotere terrassen en overkappingen


De gemeente Drimmelen wil het voor de horeca ook in de winter mogelijk maken met grotere terrassen te werken zodat de horeca meer ruimte heeft. Ook wil de gemeente onder voorwaarden meewerken aan het plaatsen van overkappingen op terrassen. Dit voorjaar besloot het college dat horecaondernemers hun terrassen mogen vergroten om de ondernemers extra mogelijkheden te geven om op te starten na de lockdown. Het college verlengt deze maatregel in elk geval tot 1 februari 2021. Wel moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van verscherping van maatregelen als het belang van de volksgezondheid daar om vraagt.
Klik hier om het volledige persbericht te lezen.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de pagina 'Voorwaarden tijdelijke mogelijkheid uitbreiding terrassen horeca'

Update vrijdag 12 juni 2020


Onderstaand een aantal aanvullingen op de noodverordening van 1 juni 2020.

Campings, recreatieparken en vakantieparken

Informatie voor eigenaren van campings, recreatieparken en vakantieparken over het sanitair:
https://drimmelen.nl/sanitair-recreatieparken-campings-en-vakantieparken

Botenverhuur

Informatie voor bootverhuurders:
https://drimmelen.nl/bootverhuur-en-gedrag-boothuurders

Horeca en drive-ins

Informatie over bowlen, darten, biljarten en drive-ins:
https://drimmelen.nl/bowlen-darten-biljarten-en-drive-ins-coronatijd

Update vrijdag 29 mei 2020
 

Posters horeca

Voor de horeca-exploitanten zijn door Horeca Nederland onderstaande posters gemaakt die gebruikt kunnen worden voor het opvolgen van de regels voor het werken in de horeca. 

De volgende pagina’s geven u verdere aanvullende informatie over de maatregelen:

Waarschuwing voor tussenpersonen aanvraag Tozo

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar tozo@drimmelen.nl

Update woensdag 8 april
Vragen en antwoorden Wmo i.v.m. Coronavirus - betaling dienstverlening


Geachte Zorgaanbieder,
Op 23 maart jl. heeft u reeds een bericht van ons ontvangen aangaande de 'vragen en antwoorden', geplaatst op de website van gemeente Oosterhout. Deze 'vragen en antwoorden' hebben als doel antwoorden te geven op de contractuele Wmo Begeleiding- en Hulp bij het Huishouden-aangelegenheden met betrekking tot de huidige situatie in verband met het Corona-virus.
Deze 'vragen en antwoorden' zijn aangevuld, zie onderstaand document.

Deze aangevulde vragen en antwoorden zijn ook op de website van gemeente Oosterhout gezet, door middel van een link naar het document:
https://oosterhout.nl/ondernemers/inkoopaanbesteding/inkoop-begeleiding-...

Als u vragen heeft, die nog niet vermeld staan, dan kunt u uw vraag of vragen stellen via het e-mailadres:  contractmanagementwmo.dongemond@inkoopwestbrabant.nl en vervolgens worden deze in behandeling genomen.

Wij wensen u veel succes en sterkte toe in deze periode.

Update vrijdag 3 april

Openingstijden winkels tijdens feestdagen

We kregen vragen van ondernemers over de verruiming van winkeltijden tijdens de feestdagen in verband met de maatregelen tegen het coronavirus. De winkeliers willen risicogroepen en mensen die werken in vitale beroepsgroepen ook zo veilig mogelijk hun boodschappen laten doen én spreiding van klanten in de winkel bevorderen. De coronacrisis brengt daarnaast voor veel ondernemers een moeilijke tijd met zich mee en sommige ondernemers hopen daarom op wat extra omzet tijdens de komende feestdagen.
Wij zijn trots op onze ondernemers die zich inzetten en bijdragen aan het bestrijden van de crisis. Wij beseffen ook dat de coronamaatregelen een grote impact op u hebben en wij horen de zorgen die u heeft.

Daarom willen we u hierbij informeren over het volgende:
Op grond van de ‘Verordening Winkeltijden Drimmelen 2017” bestaat er in onze gemeente reeds een algemene vrijstelling van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet verboden, die geldt voor zon- en feestdagen van 06.00 tot 22.00 uur. Dit betekent dat winkels in de gemeente Drimmelen wel open mogen op zon- en feestdagen van 06.00 tot 22.00 uur.
Uiteraard is het wel van belang dat u maatregelen treft en blijft treffen om de onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter te kunnen blijven hanteren.

Deurbeleid bij supermarkten, drogisterijen en warenhuizen

Om de veiligheid van werknemers en klanten te waarborgen kunnen supermarkten, drogisterijen en warenhuizen posters aanbrengen om klanten nog nadrukkelijker te wijzen op de richtlijnen rondom corona. U kunt daarvoor de bijgevoegde posters gebruiken of zelf kiezen op de website van Rijksoverheid.

Coronaloket van de Kamer van Koophandel en het Ondernemersplein

Daarnaast hebben MKB-Nederland, VNO-NCW samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00u). Het Ondernemersplein geeft informatie en advies van de overheid voor ondernemers door KVK, Belastingdienst, RVO, CBS, UWV en andere overheidsorganisaties. Ook op het ondernemersplein kunt u allerlei informatie voor werkgevers terug vinden.

Vragen

Heeft u verder nog vragen? Neem contact op met team Economie van de gemeente Drimmelen. Zij zijn bereikbaar via teameconomie@drimmelen.nl