Ondernemen in coronatijd - nieuws

Het coronavirus heeft ook grote gevolgen voor de ondernemers in onze gemeente. Daarom worden onderstaande berichten (updates) ook verstuurd naar de ondernemers uit de gemeente Drimmelen van wie we contactgegevens hebben.

Onderstaand vindt u deze updates in volgorde van tijd (de laatste/nieuwste update staat bovenaan).

Update vrijdag 24 juli 2020

Tijdelijke uitbreiding terrassen loopt door tot 1 oktober 2020

 

Sinds juni krijgen horecaondernemers in de gemeente Drimmelen extra ruimte om hun terras, onder voorwaarden, uit te breiden. De gemeente biedt de horeca deze mogelijkheid, omdat zij zwaar getroffen zijn én worden door het coronavirus met de bijbehorende maatregelen.

Bij de aankondiging van deze tijdelijke regeling werd aangegeven dat de regeling in elk geval tot 1 september 2020 zou lopen. De gemeente gaf toen al wel meteen aan dat verlenging mogelijk was en had daar in het besluit al rekening mee gehouden. Hierbij wil de gemeente nu laten weten dat de regeling in elk geval doorloopt tot 1 oktober 2020. De horecaondernemers kunnen de uitgebreide terrassen dus sowieso tot 1 oktober laten staan. Uiteraard onder voorwaarden en de regels in de Noodverordening blijven van kracht.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op: https://drimmelen.nl/voorwaarden-tijdelijke-mogelijkheid-uitbreiding-terrassen-horeca

Update vrijdag 12 juni 2020


Onderstaand een aantal aanvullingen op de noodverordening van 1 juni 2020.

Campings, recreatieparken en vakantieparken

Informatie voor eigenaren van campings, recreatieparken en vakantieparken over het sanitair:
https://drimmelen.nl/sanitair-recreatieparken-campings-en-vakantieparken

Botenverhuur

Informatie voor bootverhuurders:
https://drimmelen.nl/bootverhuur-en-gedrag-boothuurders

Horeca en drive-ins

Informatie over bowlen, darten, biljarten en drive-ins:
https://drimmelen.nl/bowlen-darten-biljarten-en-drive-ins-coronatijd

Update vrijdag 29 mei 2020
 

Posters horeca

Voor de horeca-exploitanten zijn door Horeca Nederland onderstaande posters gemaakt die gebruikt kunnen worden voor het opvolgen van de regels voor het werken in de horeca. 

Terrassen uitbreiden door horeca: voorwaarden staan online

Het college van Drimmelen wil horecaondernemers de ruimte geven met hun terrassen. Deze mogen onder voorwaarden worden uitgebreid vanwege de 1,5 metermaatregelen. Hierover verscheen dit persbericht. De voorwaarden zijn hier te vinden: https://drimmelen.nl/voorwaarden-tijdelijke-mogelijkheid-uitbreiding-terrassen-horeca

Noodverordening per 1 juni 2020

Met ingang van 1 juni 2020 is een nieuwe noodverordening van kracht vanuit de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De nieuwe noodverordening vindt u hier: https://drimmelen.nl/maatregelen-en-noodverordeningen-ivm-coronavirus

Update donderdag 7 mei 2020

In verband met het coronavirus worden er maatregelen genomen en zijn er noodverordeningen.
Op de pagina 'Maatregelen en noodverordeningen i.v.m. het coronavirus' vindt u een uitleg over de totstandkoming en de doorvertaling van deze maatregelen en noodverordeningen voor inwoners en ondernemers en een overzicht hiervan.

Update maandag 4 mei

Met het kabinetsbesluit van dinsdag 21 april zijn de meeste maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verlengd tot en met 19 mei. In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is aan maatregelen (zie ook rijksoverheid.nl/coronavirus). Toch zijn er ook een aantal maatregelen versoepeld en dit vooral ten aanzien van kinderen en jeugd (tot en met 18 jaar).

Het versoepelen van maatregelen schept weer nieuwe kansen, maar tegelijkertijd brengt dit ook een heleboel nieuwe vragen met zich mee.

Onderstaan vindt u een helder overzicht van de maatregelen (21-4-2020).
In de noodverordening van 29 april 2020 vindt u een verdere uitleg van deze maatregelen.
Mocht u toch nog vragen hebben dan vindt u wellicht uw antwoord in het onderstaande document vragen en antwoorden noordverordening d.d. 29 april 2020.

De volgende pagina’s geven u verdere aanvullende informatie over de maatregelen:

Toelichting Noodverordening 29 april 2020

We lichten hieronder een aantal belangrijke wijzigingen in de nieuwe Noodverordening voor u toe:

Sport voor kinderen en jongeren

Meer informatie over de noodverordening en wat voor gevolgende dat heeft voor u als ondernemer vindt u op de pagina 'Sporten in coronatijd'

Horeca

Op basis van het besluit van de Rijksoverheid dienen vooralsnog ook alle inrichtingen met eet- en drinkgelegenheden gesloten te blijven, tenzij uitsluitend sprake is van de verkoop, aflevering of verstrekking van eten of drinken voor gebruik anders dan ter plaatse (afhaalfunctie).

Verbod op recreatief nachtverblijf is opgeheven

Via de nieuwe noodverordening is besloten om vanaf 29 april het verbod op recreatief nachtverblijf (onder voorwaarden) op te heffen.

Dat betekent dat op een camping of vakantiepark verblijven met het eigen gezin kan en mag. Met een vriendengroep een huisje of caravan huren is niet toegestaan. Gezamenlijk sanitair op campings en vakantieparken blijft gesloten. Ook het verbod op samenkomsten blijft gelden.

Voor het recreatief nachtverblijf gelden de volgende voorwaarden:

 • Inwoners met een vaste jaar- of seizoenplaats op een camping, of een vaste ligplaats in een jachthaven mogen in hun huisje, caravan of boot overnachten als ze een eigen douche en toilet hebben.
 • Particulieren die een huisje, een ingerichte tent of caravan huren op een camping of vakantiepark, mogen daar verblijven als de accommodatie een eigen sanitaire voorziening heeft.
 • Ook is het mogelijk om met een toercaravan op een camping te staan als hierop een aparte sanitaire voorziening staat.
 • Campers met eigen sanitair mogen op een camping of vakantiepark staan. Bij het legen van het chemisch toilet moeten ze 1,5 meter afstand houden van andere vakantiegangers.
 • Overnachten in de camper langs de openbare weg is niet toegestaan.
 • Supermarkten op campings en vakantieparken mogen open zijn als het mogelijk is om daar 1,5 meter afstand te houden tussen de klanten. Kan dat niet, dan is er de mogelijkheid om boodschappen te bestellen en te laten bezorgen. Natuurlijk kunnen noodzakelijke boodschappen gedaan worden bij de supermarkt in de omgeving.

Non-food op weekmarkt toegestaan

De verkoop van non-food op dag- en weekmarkten in Brabant is weer toegestaan. Dat hebben de voorzitters van de drie Brabantse veiligheidsregio’s besloten. Voorwaarde is wel dat op de markten de algemene maatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand, geen samenkomsten en de bekende hygiënemaatregelen in acht genomen worden.

Contactberoepen

Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen is verboden, voor zover er geen 1,5 meter afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor (para)medische beroepen wanneer er een individuele medische indicatie bestaat, de zorg niet op afstand kan worden gegeven of kan worden uitgesteld én de beoefenaar alle gezondheidsadviezen kan naleven.

Basisonderwijs en kinderopvang

Vanaf 11 mei openen de kinderopvang en het (speciaal) basisonderwijs hun deuren weer. Basisscholen halveren de groepsgrootte in de klas en kinderen gaan de helft van de tijd naar school. De andere helft volgen ze onderwijs op afstand. Het overige onderwijs blijft nog gesloten.

Kijk voor meer informatie en veel gestelde vragen op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs

Samenkomsten en evenementen

Samenkomsten, zoals beschreven in de noodverordening onder artikel 2.1, zijn t/m 19 mei verboden. Alle evenementen met een vergunnings-en meldplicht zijn tot 1 september verboden.

Waarschuwing voor tussenpersonen aanvraag Tozo

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar tozo@drimmelen.nl

Verdere uitbreiding en versoepeling regelingen voor ondernemers vanuit het Rijk

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) vult de financiële ondersteuning voor ondernemers vanwege het coronavirus verder aan én vereenvoudigt de voorwaarden van regelingen. Lees hier meer over op:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2020/04/28/coronavirus-verdere-uitbreiding-en-versoepeling-regelingen-voor-ondernemers

 

Handige tips en links

 

Branche-Matching:

Door de coronacrisis is er veel uitval van productie en diensten en daarmee ook van werkgelegenheid. Terwijl werkgevers in bijvoorbeeld de zorg, logistiek, distributie, winkels, voedselketen, sommige bouwbedrijven en techniek juist op zoek zijn naar personeel. In deze onzekere tijd is juist van belang dat vraag en aanbod elkaar eenvoudig kunnen vinden. Dit is essentieel om zorg te verlenen, winkels te bevoorraden, energie te leveren en de woningen te bouwen waar mensen op wachten. Kortom: om uitval te voorkomen en productie en diensten waar mogelijk in stand te houden. NLWerktDoor draagt hier zorg voor en is een initiatief van de samenwerkende partijen in Perspectief op Werk: VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland, VNG, G4, G40, UWV, CNV, FNV, MBO-Raad, Ministerie OCW en Ministerie SZW. Zie www.nlwerktdoor.nl (let op: hyperlink werkt niet, kopieer de link in uw browser). Heeft u andere vragen over personeel of regelingen hieromtrent, kijk dan op www.wspwestbrabant.nl.

REWIN - Taskforce MKB

REWIN heeft de speciale Taskforce MKB opgericht. Dit is speciaal om alle West-Brabantse ondernemers met groeipotentie en veelbelovende startups te ondersteunen.

REWIN is echter nadrukkelijk geen corona-loket. https://www.rewin.nl/nieuws/corona.html

REWIN – Verspilling voedselindustrie

De voedselindustrie maakt uitzonderlijke tijden door. De horeca is dicht en de supermarkten draaien op volle toeren. Vanuit de glastuinbouw worden nu al overschotten van vers voedsel gemeld. De kans bestaat dat nieuwe oogsten en mogelijk strengere lockdown-restricties in de landen om ons heen voor verdere verspilling van groenten en fruit gaan zorgen. 

De volgende partijen, op initiatief van REWIN verenigd onder de noemer ‘Plant-based Partners: #verspillingsvrij’,  staan nu al klaar om mee te denken over oplossingen om verspilling van groenten en fruit te voorkomen. Zo leveren we tevens onze bijdrage aan de missie van de stichting ‘Samen tegen Voedselverspilling’.

https://samentegenvoedselverspilling.nl/goedvoedsel/

1,5 meter samenleving

1,5m afstand houden van elkaar is 1 van de maatregelen in de strijd tegen corona. Branches spelen hier verschillend op in. De verwachting is dat de 1,5metersamenleving langere tijd aanhoudt. Ook als het kabinet de coronamaatregelen versoepeld. Premier Mark Rutte heeft de brancheorganisaties opgeroepen om met voorstellen te komen voor de invulling van de 1,5 metereconomie. De plannen van de bracheorganisatie kunt u terug vinden op: https://www.kvk.nl/corona/branches-over-de-15-metereconomie/

Update woensdag 15 april
Protocol 'Samen Veilig Doorwerken - Rijksoverheid

Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden. Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld.

Uitgangspunt van dit protocol zijn de geldende adviezen en maatregelen van het RIVM. Het protocol is gebaseerd op de stand van zaken op 26 maart 2020 en zal steeds zo snel als mogelijk worden gewijzigd wanneer nieuwe adviezen of maatregelen van kracht worden. Het protocol is beoogd als handvat voor de veilige uitvoering van werkzaamheden. Vanuit de praktijk kan er aanleiding zijn om door partijen beredeneerd af te wijken als de situatie daarom vraagt.

Dit protocol richt zich op de bouw- en technieksector en aanverwante activiteiten. Raadpleeg de website van het RIVM voor de algemene maatregelen en voorschriften rondom het handelen in het geval van (een verdenking van) coronabesmetting.

Partijen richten een Helpdesk Corona Bouw en Techniek in. Dit is een centraal loket voor vragen, informatie en om overtredingen van de regels van veilig samen doorwerken te melden.

Het protocol Veilig Samen Doorwerken wordt ondersteund door Aedes, AFNL-NOA, Bouwend Nederland, CNV, FNV Bouwen en Wonen, FNV Metaal, Onderhoud NL, Techniek Nederland en Woonbond.

Onderstaand document bevat de volledige inhoud van het protocol.

Update woensdag 8 april
Vragen en antwoorden Wmo i.v.m. Coronavirus - betaling dienstverlening


Geachte Zorgaanbieder,
Op 23 maart jl. heeft u reeds een bericht van ons ontvangen aangaande de 'vragen en antwoorden', geplaatst op de website van gemeente Oosterhout. Deze 'vragen en antwoorden' hebben als doel antwoorden te geven op de contractuele Wmo Begeleiding- en Hulp bij het Huishouden-aangelegenheden met betrekking tot de huidige situatie in verband met het Corona-virus.
Deze 'vragen en antwoorden' zijn aangevuld, zie onderstaand document.

Deze aangevulde vragen en antwoorden zijn ook op de website van gemeente Oosterhout gezet, door middel van een link naar het document:
https://oosterhout.nl/ondernemers/inkoopaanbesteding/inkoop-begeleiding-...

Als u vragen heeft, die nog niet vermeld staan, dan kunt u uw vraag of vragen stellen via het e-mailadres:  contractmanagementwmo.dongemond@inkoopwestbrabant.nl en vervolgens worden deze in behandeling genomen.

Wij wensen u veel succes en sterkte toe in deze periode.

Update vrijdag 3 april

Openingstijden winkels tijdens feestdagen

We kregen vragen van ondernemers over de verruiming van winkeltijden tijdens de feestdagen in verband met de maatregelen tegen het coronavirus. De winkeliers willen risicogroepen en mensen die werken in vitale beroepsgroepen ook zo veilig mogelijk hun boodschappen laten doen én spreiding van klanten in de winkel bevorderen. De coronacrisis brengt daarnaast voor veel ondernemers een moeilijke tijd met zich mee en sommige ondernemers hopen daarom op wat extra omzet tijdens de komende feestdagen.

Wij zijn trots op onze ondernemers die zich inzetten en bijdragen aan het bestrijden van de crisis. Wij beseffen ook dat de coronamaatregelen een grote impact op u hebben en wij horen de zorgen die u heeft.

Daarom willen we u hierbij informeren over het volgende:

Op grond van de ‘Verordening Winkeltijden Drimmelen 2017” bestaat er in onze gemeente reeds een algemene vrijstelling van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet verboden, die geldt voor zon- en feestdagen van 06.00 tot 22.00 uur. Dit betekent dat winkels in de gemeente Drimmelen wel open mogen op zon- en feestdagen van 06.00 tot 22.00 uur.

Op basis van de genoemde verordening mogen winkels dus ook open zijn op Goede Vrijdag en op 2e paasdag tot uiterlijk 22.00 uur.

Uiteraard is het wel van belang dat u maatregelen treft en blijft treffen om de onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter te kunnen blijven hanteren.

Update donderdag 2 april

Bericht burgemeester: recreatief nachtverblijf verboden

Burgemeester Gert de Kok heeft onderstaand bericht voor ondernemers in Drimmelen in de recreatiesector:

Beste ondernemers,
We verkeren in een uitzonderlijke situatie. Inmiddels is heel Nederland in de ban van het coronavirus (Covid-19). Verschillende maatregelen zijn genomen om de verspreiding van dit nare virus te voorkomen. Deze maatregelen zijn helaas ook voelbaar voor ondernemers. Een van de nieuwe maatregelen betreft de recreatieve sector, die ook in onze gemeente heel actief is. De voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s hebben besloten dat recreatief nachtverblijf verboden is vanaf vrijdag 3 april 2020 18.00 uur. Hiervoor is een nieuwe noodverordening gemaakt. In dit bericht informeer ik u hier over.

Noodverordening

De nieuwe noodverordening[1] verbiedt het aanbieden van recreatief nachtverblijf en het aanwezig zijn op locaties waar recreatief nachtverblijf plaatsvindt. Dit verbod geldt niet voor:

 • Hotels
 • Locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders en zorgpersoneel
 • Locaties en gebieden waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste standplaatsen met eigen sanitaire voorzieningen
 • Tijdelijke bewoning anders dan recreatief verblijf (bij persoonlijke omstandigheden, bijvoorbeeld vanwege een echtscheiding)

Onder recreatief nachtverblijf valt het verblijf op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B en jachthavens. Een vaste standplaats is een plaats die het hele recreatieseizoen aan dezelfde gebruiker(s) verhuurd wordt.

Tot slot is het verboden sanitaire voorzieningen in de vorm van gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op of bij recreatieparken, vakantieparken, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes, parken, natuurgebieden en jachthavens en stranden open te houden. Dit omdat hier 1,5 meter afstand tussen personen niet lukt.

Doel en duur van maatregelen

Het doel van deze aanvullende maatregelen is het voorkomen van reisbewegingen van toeristen in en naar Noord-Brabant. Hiermee voorkomen we extra druk op de al overbelaste zorg en verdere verspreiding van het coronavirus.

Na afloop van de meivakantie, 10 mei 2020, beoordelen de voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s opnieuw of verlenging van het verbod noodzakelijk is. U wordt hier tijdig over geïnformeerd.

Handhaving verbod

Ik weet dat velen van u al maatregelen troffen. Dit vind ik goed om te zien. Als burgemeester ben ik bevoegd om te handhaven, als blijkt dat de regels niet worden nageleefd. Ik verwacht echter dat, met uw medewerking, het zover niet hoeft te komen. Gemeentemedewerkers zullen wel controles uitvoeren.

Hulp voor ondernemers

De overheid neemt verschillende maatregelen om u als ondernemer te helpen in deze moeilijke tijd. Daarnaast kunt u bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun. Meer informatie vindt u op  onze website.

Vragen

In onderstaand Q&A-lijst vindt u de meest voorkomende vragen en antwoorden over de noodverordening.

Heeft u verder nog vragen? Neem contact op met team Economie van de gemeente Drimmelen. De medewerkers zijn bereikbaar via teameconomie@drimmelen.nl.
De impact van het virus is groot, de impact van de maatregelen ook. Daarom wens ik u tot slot wijsheid en kracht toe in deze lastige en soms turbulente periode.
Hou afstand, hou contact en hou vol!

Met vriendelijke groet,
Drs. G.L.C.M. de Kok
Burgemeester

[1] De noodverordening kunt u hier raadplegen (onder Downloads).

Update woensdag 1 april

Aanvulling noodverordening voor recreatief nachtverblijf

Hoogstwaarschijnlijk volgt er eind deze week vanuit de regio een aanscherping van de regels voor recreatief nachtverblijf. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vakantieparken, campings, etc. We krijgen veel vragen van ondernemers uit die sector en geven daarom het advies om de website van de Veiligheidsregio goed in de gaten te houden voor het laatste nieuws over dit onderwerp: www.vrmwb.nl. Vanaf het moment dat de aanvulling op de noodverordening gepubliceerd staat op de website van de Veiligheidsregio, is deze namelijk ook meteen van kracht.

Zodra we meer informatie hebben over deze aanvulling en de uitwerking er van, voegen we die informatie ook hier toe aan onze eigen website.

Update vrijdag 27 maart
Bezorging van alcoholische dranken

Bent u een ondernemer die eten en alcoholische dranken verkoopt? Dan is het, zolang de landelijke maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM omtrent het coronavirus van kracht zijn, toegestaan om naast eten ook zwak-alcoholische dranken te bezorgen. Het verkopen en bezorgen van sterke dranken is alleen toegestaan wanneer u beschikt over de reguliere Drank- en Horecawet (slijterij)vergunning.

Bij het bezorgen van alcoholische dranken dient u onderstaande maatregelen in acht te nemen:

 • De opslag en verzending van alcoholische dranken vindt plaats vanuit een afgesloten ruimte waar geen reguliere klanten komen of overige bestellingen worden afgehaald;
 • Als u de drank bezorgt, moet u via een geldig legitimatiedocument de leeftijd van de klant (18+) controleren. Houd hierbij rekening met een onderlinge afstand van 1.5 meter. Het controleren van de leeftijd geldt uiteraard ook bij afhalen.

Update woensdag 25 maart
 

Beste ondernemer,
Het coronavirus heeft steeds verder strekkende gevolgen voor onze inwoners en onze bedrijven, grote en kleine ondernemers en zzp-ers in alle sectoren. De maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM zijn voorlopig van kracht tot en met 6 april of 1 juni aanstaande. Het kabinet informeert ons bijna dagelijks  over het laatste nieuws en de mogelijkheden die er zijn. Middels deze informatiebrief willen wij u hierover informeren.

Financiële regelingen
 

Banken geven bedrijven half jaar aflospauze vanwege corona

Nederlandse banken geven middelgrote en kleinere bedrijven vanwege de gevolgen van het coronavirus een half jaar pauze op aflossing op leningen tot 2,5 miljoen euro. Dat maakten ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos donderdag 19 maart bekend via de bankenkoepel NVB.
De algemeen afgekondigde pauze geldt voor bedrijfsleningen tot maximaal 2,5 miljoen euro, en voor bedrijven „die in de kern gezond zijn”. Voor leningen boven dat bedrag zijn de vijf banken ook bereid om bedrijven financiële ruimte te geven, maar daarbij wordt gewerkt met ‘maatwerk’ per klant.

Veel Nederlandse bedrijven zijn door het coronavirus in acute financiële problemen gekomen. Terwijl inkomsten uitblijven, moeten ondernemers personeel, leveranciers en fiscus wel doorbetalen. Om toch voldoende liquiditeit te hebben om de rekeningen te kunnen voldoen, kloppen bedrijven momenteel massaal aan bij de banken voor extra krediet of anderszins financiële ruimte.
Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn, neem dan contact op met uw eigen lokale bank.

Voor Zelfstandigen en ZZP’ers: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

U bent zelfstandige ondernemer en heeft tijdelijk geen inkomsten wegens de coronacrisis
Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van deze maatregelen.

Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar de pagina 'Bijstand Zelfstandigen'.

Wilt u meer informatie over financiële maatregelen voor ondernemers?

Kijk dan hier. Hier vindt u de antwoorden van de overheid op de meest gestelde vragen. Heeft u nog andere vragen over de Tozo? Klik dan hier.

Belastingen

 

Toeristenbelasting

De gemeente Drimmelen heft zowel land- als watertoeristenbelasting voor ondernemers in de verblijfssector. Wij schrijven deze ondernemingen wel aan om aangifte te doen. Wij verzoeken u deze aangifte bij ons in te dienen. De aanslag van toeristenbelasting wordt in ieder geval uitgesteld tot 1 juli 2020.

Bedrijfsinvesteringszone (BIZ)

De BIZ aanslag wordt in verband met corona in ieder geval uitgesteld tot 1 juli 2020.

Precariobelasting 

Wij streven om de aanslag precariobelasting voor ondernemingen die te maken hebben met gedwongen sluiting (waaronder de horecabranche), uit te stellen tot 1 juli 2020.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen over belastingen? Neem dan contact op contact op met gemeente afdeling belastingen via 140162 of via het emailadres belastingen@drimmelen.nl

Algemeen

Het kabinet heeft maandag 23-3-2020, 19.00 uur de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verscherpt. Dit zijn nu de maatregelen.

In huis

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk als je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Dit geldt tot en met 6 april en mogelijk langer. Een 'frisse neus halen' mag, maar doe dit alleen.
 • Als je kucht/hoest of verkouden bent, mag je niet naar buiten. Bij koorts moet het volledige huishouden thuisblijven. Voor mensen met vitale beroepen geldt een uitzondering, tenzij zij zelf ziek zijn.
 • Niet meer dan drie mensen mogen op bezoek komen en zij moeten minimaal 1,5 meter afstand houden.
 • Verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg zijn gesloten voor bezoekers.

In de openbare ruimte

 • Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen. Als drie of meer personen minder dan 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren én geen gezin vormen, kan dat leiden tot een boete die op kan lopen tot 400 euro. Kinderen mogen nog wel met elkaar buiten spelen.
 • Burgemeesters hebben de mogelijkheid om middels een noodverordening makkelijker en sneller op te treden. Specifieke locaties, zoals stranden, parken en campings, kunnen daardoor snel gesloten worden.

Scholen

 • Basisscholen, middelbare scholen, mbo's en kinderdagverblijven zijn tot en met maandag 6 april dicht en mogelijk langer. Voor kinderen van ouders met vitale beroepen is wel opvang in de school en het kinderdagverblijf.
 • Hogescholen en universiteiten moeten onderwijs online aanbieden in plaats van grootschalige colleges.

Evenementen

 • Alle bijeenkomsten en evenementen zijn tot 1 juni verboden, ook als het gaat om bijeenkomsten met minder dan honderd personen.
 • Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering. Kerken en ook moskeeën zijn verder gesloten.

Winkels

 • Winkels (en het openbaar vervoer) moeten maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld middels een deurbeleid.
 • Kappers, schoonheidsspecialisten en andere personen in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging mogen tot en met 6 april hun vak niet uitoefenen. Voor fysiotherapeuten geldt dat zij zoveel mogelijk moeten werken middels beeldbellen.

Horeca

 • Alle eet- en drinkgelegenheden zijn tenminste tot en met maandag 6 april gesloten. Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Ook bij coffeeshops kan afgehaald worden
 • Voor casino's gelden dezelfde regels als voor eet- en drinkgelegenheden. Zij moeten gesloten zijn.

Overig

 • Op vakantieparken moet men maatregelen treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als dit niet gebeurt, mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s en seksclubs zijn tot en met 6 april gesloten en mogelijk langer.

Aangescherpt deurbeleid bij supermarkten, drogisterijen en warenhuizen

De op maandag 23 maart aangescherpte maatregelen hebben tot gevolg dat de Nederlandse supermarktketens en drogisterijen per direct het aantal klanten in de winkel moeten beperken. Winkels mogen vanaf nu maximaal één klant per tien vierkante meter tellen zodat mensen ten minste anderhalve meter afstand kunnen houden. In een super van 1000 vierkante meter mogen dus nog maar 100 klanten tegelijk naar binnen. Het aantal winkelwagens wordt beperkt om dat te bewerkstelligen; alle klanten moeten een winkelwagen gebruiken. In kleinere supermarkten zonder winkelwagens wordt het gebruik van een mandje verplicht. In deze winkels is slechts een beperkt aantal mandjes beschikbaar, zodat het niet te druk wordt in de winkel.
Als de winkel volgens de nieuwe richtlijn vol is, moeten andere klanten buiten wachten. Het aantal medewerkers hoeft niet te worden meegerekend. Dat meldt brancheorganisatie CBL. In kleinere supermarkten die geen winkelwagens hebben, wordt hetzelfde principe toegepast met mandjes. Als de wagentjes of mandjes op zijn, mogen er even geen klanten naar binnen.

Later op de dag kondigde het kabinet aan dat de winkels welke geen gevolg geven aan een streng deurbeleid, mogelijk hoge boetes riskeren.

Om de veiligheid van werknemers en klanten te waarborgen kunnen supermarkten, drogisterijen en warenhuizen posters aanbrengen om klanten nog nadrukkelijker te wijzen op de richtlijnen rondom corona. U kunt daarvoor de bijgevoegde posters gebruiken of zelf kiezen op de website van Rijksoverheid.

Het coronavirus in het kort

 • Het coronavirus verspreidt zich vooral via nies- en hoestdruppeltjes. Het virus kan direct van mens op mens worden overgedragen of (voor beperkte tijd) via oppervlakken zoals deurklinken.
 • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van andere personen.
 • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. De voorzorgsmaatregelen zijn nodig om dit in te dammen.
 • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
 • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico's.
 • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.

We vragen aan iedereen om zich houden aan de instructies van het RIVM voor uw eigen gezondheid, die van de medewerkers en die van de klanten. Samen komen we deze crisis te boven komen. We wensen u en uw omgeving een goede gezondheid toe.

We staan voor u klaar om vragen te beantwoorden en te kijken waar we u met bestaande regelingen kunnen ondersteunen.

Gemeente Drimmelen, team economie:
Email: teameconomie@drimmelen.nl
Annemieke van Zwieten, Beleidsmedewerker Vrijetijdseconomie, telefoonnummer 06-11264285.

Update woensdag 18 maart

Beste ondernemer,
Door het coronavirus is ook in de gemeente Drimmelen het leven in een rap tempo aan het veranderen. Dit betekent veel voor onze inwoners en onze bedrijven, grote en kleine ondernemers en zzp-ers in alle sectoren. De maatregelen van de Rijksoverheid en het RIVM zijn voorlopig van kracht tot en met 6 april aanstaande. Het kabinet heeft 19 maart een noodpakket afgekondigd. Een noodpakket gericht op het behoud van banen en het ondersteunen van de bedrijven en ZZP-ers die zijn getroffen door het coronavirus. Met dit bericht willen we u informeren over het laatste nieuws en de mogelijkheden die er zijn.

Regelingen

We verwijzen u door naar diverse (landelijke) websites voor informatie, omdat de informatie per dag wijzigt en altijd up-to-date is op deze websites.
Er zijn meerdere regelingen van kracht waar je als zzp’er of mkb’er gebruik van kunt maken. Bekijk onderstaand en op de website van Kamer van Koophandel wat je mogelijkheden zijn.

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

U bent zelfstandig ondernemer en heeft tijdelijk geen inkomsten door de coronacrisis.
Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van deze maatregelen.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. 

Meer specifiek gelden de volgende eisen:

 • gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep
 • woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd

Waar heeft u recht op?

Op basis van deze tijdelijke regeling komt u in aanmerking voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag moet wel terugbetaald worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage van 8% liggen.

Wat moet u doen om aanspraak te maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

U kunt zich melden via www.155.nl. U heeft dan een eerste gesprek om te kijken of u voor deze regeling in aanmerking komt. Als dat zo is, worden de vervolgstappen aan u uitgelegd.

Wat als ik nog inkomsten heb?

Mocht u nog enige ontvangsten hebben, dan vragen we u nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. Bovendien kunt u met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart tot maximaal drie maanden.

U heeft nu geld nodig

Als gemeente moeten wij wachten totdat de regeling definitief van kracht is gegaan voordat wij een besluit kunnen nemen. Om te voorkomen dat u hierdoor problemen krijgt, betalen wij de regeling voorlopig aan u uit in de vorm van een voorschot. Hiervoor geldt dat u gegevens moet overleggen, zodat wij kunnen vaststellen of u recht heeft op de voorziening. Welke gegevens dat zijn, krijgt u van ons te horen als u de aanvraag doet.

Wilt u meer informatie over financiële maatregelen voor ondernemers?

Kijk dan hier. Hier vindt u de antwoorden van de overheid op de meest gestelde vragen. Heeft u nog andere vragen over de Tozo? Klik dan hier.

In gesprek over hoe om te gaan met heffingen

Verder zijn het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten in gesprek over het stopzetten van (voorlopige) aanslagen, bijvoorbeeld de heffing van toeristenbelasting door gemeenten. Indien hier meer duidelijkheid over is, berichten wij u.

Coronaloket van de Kamer van Koophandel en het Ondernemersplein

Daarnaast hebben MKB-Nederland, VNO-NCW samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00u). Het Ondernemersplein geeft informatie en advies van de overheid voor ondernemers door KVK, Belastingdienst, RVO, CBS, UWV en andere overheidsorganisaties. Ook op het ondernemersplein kunt u allerlei informatie voor werkgevers terug vinden

Horecaondernemers

Horecaondernemers verwijzen we specifiek naar de website van Koninklijke Horeca Nederland. Vanaf 15 maart 2020 18.00 uur moeten alle eet- en drinkgelegenheden gesloten zijn in Nederland en dus ook in Drimmelen. Op deze maatregel is de volgende aanvulling gekomen:
"Aanvulling 16 maart, 16.00 uur: Bezorgen en afhalen blijft mogelijk. Maar vermijd drukte, zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten)."  Dit houdt dus in, dat afhalen en bezorgen van eten mag.

 • Zorg er wel voor dat het in de zaak niet te druk is en wachtenden op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen staan.
 • Bezoekers mogen het eten dus niet in de zaak opeten.
 • Neem ook uw verantwoordelijkheid richting uw personeel, door regelmatig schoon te maken en contact met klanten te vermijden bij bijvoorbeeld betalingen.

Zorgaanbieders

Vragen en antwoorden Wmo Dongemond ivm Coronavirus
Continuïteit dienstverlening

Geen van u zal in deze tijd lichtzinnig besluiten om dienstverlening te veranderen of (gedeeltelijk) te staken, het belang van kwetsbare cliënten staat bij allen scherp in het vizier. U wordt gevraagd om bij het eventueel (gedeeltelijk) staken van reguliere activiteiten of dienstverlening na te denken over mogelijke alternatieven voor de cliënt, zoals andere, wellicht digitale of telefonische vormen van inzet van medewerkers en/of vrijwilligers. Van diverse organisaties hebben we al begrepen dat daar goede oplossingen voor gevonden zijn.

Lees meer op: https://oosterhout.nl/ondernemers/inkoopaanbesteding/inkoop-begeleiding-...

Actuele informatie coronavirus

De meest actuele informatie over o.a. het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de RIVM-site. Op de site van de Rijksoverheid kunt u terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 – 1351.
Laten we samen deze crisis het hoofd bieden, door elkaar te helpen waar mogelijk, flexibel te zijn en ondernemerschap in te zetten.
Rest ons om u vooral een goede gezondheid te wensen. We vragen aan iedereen om zich houden aan de instructies van het RIVM voor uw eigen gezondheid, die van de medewerkers en die van de klanten.

We staan voor u klaar om vragen te beantwoorden en te kijken waar we u met bestaande regelingen kunnen ondersteunen.

Gemeente Drimmelen, team economie. Bereikbaar via 14 0162 of teameconomie@drimmelen.nl