Ondernemen in coronatijd - nieuws

Het coronavirus heeft ook grote gevolgen voor de ondernemers in onze gemeente.

Onderstaand enkele updates met informatie speciaal voor ondernemers.

Update 8 april 2021: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Deze nieuwe regeling is bedoeld voor huishoudens die door de economische crisis te maken hebben met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Zij kunnen daardoor in problemen raken met de betaling van noodzakelijke kosten, waaronder woonlasten. De TONK voorziet in extra ondersteuning voor deze groep. Meer informatie en de voorwaarden over TONK vindt u op de pagina 'Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten TONK'. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO 4)

Vanaf 1 april 2021 kunt u geen Tozo-3 meer aanvragen. Met ingang van 1 april 2021 geldt Tozo 4.

LET OP: als u een Tozo-3 uitkering ontvangt, wordt deze niet automatisch omgezet naar een Tozo 4 uitkering. U moet dus vanaf 1 april 2021 een nieuwe aanvraag voor Tozo 4 indienen. U kunt onderstaand formulier gebruiken om Tozo 4 digitaal aan te vragen. Dit geldt zowel voor een eerste aanvraag als een verlenging van uw huidige regeling. Deze regeling loopt tot en met 30 juni 2021. Op grond van Tozo 4 wordt het inkomen aangevuld tot het sociaal minimum. Er geldt hierbij wel een partnertoets. Dit betekent dat het inkomen van uw partner meetelt bij de bepaling van het recht op uitkering. De uitkering voor de kosten is een kalendermaanduitkering. Eventuele inkomsten in deze maand worden in mindering gebracht op de uitkering. Aanvankelijk was het kabinet van plan om in Tozo 4 een vermogenstoets in te voeren. Inmiddels is echter besloten dat ook in Tozo 4 geen vermogenstoets zal gaan gelden.

Meer informatie en het aanvraagformulier m.b.t. Tozo vindt u op de pagina 'Tijdelijke inkomensondersteuning voor ondernemers Tozo 4'.

Belastingaangifte invullen kan weer: let extra op vanwege coronajaar

Vanaf 1 maart 2021 kunnen mensen weer hun belastingaangifte doen over 2020. De Belastingdienst raadt mensen aan de vooraf ingevulde informatie extra goed te controleren. Door de coronacrisis zijn er wellicht andere financiële keuzes gemaakt, die van belang zijn voor de aangifte. Misschien heb je een betaalpauze voor je hypotheek gekregen. Kijk dan goed of de vooraf ingevulde gegevens overeenkomen met het overzicht van je hypotheekverstrekker.

Snel invullen is sneller geld terug
Voor ondernemers is een aantal steunmaatregelen al ingevuld, maar andere maatregelen niet. Het is belangrijk om die goed te checken. Ondernemers die veel financiële last hadden door corona doen er goed aan om snel aangifte te doen. Als je in 2020 een negatief inkomen had, dan verrekent de Belastingdienst dat met je inkomen van de drie voorgaande jaren en kun je mogelijk geld terugkrijgen. Hoe eerder je aangifte doet, hoe eerder die definitief wordt en je dus je geld kunt terugkrijgen.

Update 3 maart 2021: Winkelen op afspraak mogelijk

Sinds 3 maart mogen winkels op afspraak klanten ontvangen. Daarvoor gelden wel verschillende regels. We zetten ze hier nog even voor je op een rijtje:

  • Per verdieping mogen maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel zijn.
  • Klanten moeten zich vier uur van tevoren aanmelden.
  • Een bezoek duurt minimaal 10 minuten (om te voorkomen dat er toch contacten zijn tussen klanten die elkaar snel afwisselen).
  • De basisregels blijven gelden: de mondkapjesplicht, 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en thuisblijven bij klachten.

Ga voor meer informatie over de uitgebreide regels met betrekking tot het winkelen naar de website van de Rijksoverheid.

Een handig overzicht van 'winkelen en boodschappen doen' vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Update 16 december 2020
Buitenverkoop bloemenwinkels

Bloemenwinkels moeten gesloten zijn, maar zij mogen wel buiten in een kraampje bloemen verkopen. De gemeente geeft hiervoor toestemming onder bepaalde voorwaarden die in overleg met de betreffende bloemist worden vastgelegd.

Aandachtspunten voor Tozo-ontvangers

Had u een Tozo 1, Tozo 2 en/of Tozo 3 uitkering levensonderhoud? Dan is er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. U vindt deze zaken in onderstaande pdf.

Update zaterdag 26 september 2020
Corona in de winter: gemeente werkt mee aan grotere terrassen en overkappingen


De gemeente Drimmelen wil het voor de horeca ook in de winter mogelijk maken met grotere terrassen te werken zodat de horeca meer ruimte heeft. Ook wil de gemeente onder voorwaarden meewerken aan het plaatsen van overkappingen op terrassen. Dit voorjaar besloot het college dat horecaondernemers hun terrassen mogen vergroten om de ondernemers extra mogelijkheden te geven om op te starten na de lockdown. Het college verlengt deze maatregel in elk geval tot 1 februari 2021. Wel moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van verscherping van maatregelen als het belang van de volksgezondheid daar om vraagt.
Klik hier om het volledige persbericht te lezen.

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de pagina 'Voorwaarden tijdelijke mogelijkheid uitbreiding terrassen horeca'

Update vrijdag 12 juni 2020


Onderstaand een aantal aanvullingen op de noodverordening van 1 juni 2020.

Campings, recreatieparken en vakantieparken
Informatie voor eigenaren van campings, recreatieparken en vakantieparken over het sanitair:
https://drimmelen.nl/sanitair-recreatieparken-campings-en-vakantieparken

Update vrijdag 29 mei 2020
 

Posters horeca
Voor de horeca-exploitanten zijn door Horeca Nederland onderstaande posters gemaakt die gebruikt kunnen worden voor het opvolgen van de regels voor het werken in de horeca. 

De volgende pagina’s geven u verdere aanvullende informatie over de maatregelen:

Waarschuwing voor tussenpersonen aanvraag Tozo

Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken. Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Daarvoor kunt u mailen naar tozo@drimmelen.nl

Update woensdag 8 april 2020
Vragen en antwoorden Wmo i.v.m. Coronavirus - betaling dienstverlening


Geachte Zorgaanbieder,
Op 23 maart jl. heeft u reeds een bericht van ons ontvangen aangaande de 'vragen en antwoorden', geplaatst op de website van gemeente Oosterhout. Deze 'vragen en antwoorden' hebben als doel antwoorden te geven op de contractuele Wmo Begeleiding- en Hulp bij het Huishouden-aangelegenheden met betrekking tot de huidige situatie in verband met het Corona-virus.
Deze 'vragen en antwoorden' zijn aangevuld, zie onderstaand document.

Deze aangevulde vragen en antwoorden zijn ook op de website van gemeente Oosterhout gezet, door middel van een link naar het document:
https://oosterhout.nl/ondernemers/inkoopaanbesteding/inkoop-begeleiding-...

Als u vragen heeft, die nog niet vermeld staan, dan kunt u uw vraag of vragen stellen via het e-mailadres:  contractmanagementwmo.dongemond@inkoopwestbrabant.nl en vervolgens worden deze in behandeling genomen.

Wij wensen u veel succes en sterkte toe in deze periode.

Update vrijdag 3 april 2020

Openingstijden winkels tijdens feestdagen

We kregen vragen van ondernemers over de verruiming van winkeltijden tijdens de feestdagen in verband met de maatregelen tegen het coronavirus. De winkeliers willen risicogroepen en mensen die werken in vitale beroepsgroepen ook zo veilig mogelijk hun boodschappen laten doen én spreiding van klanten in de winkel bevorderen. De coronacrisis brengt daarnaast voor veel ondernemers een moeilijke tijd met zich mee en sommige ondernemers hopen daarom op wat extra omzet tijdens de komende feestdagen.
Wij zijn trots op onze ondernemers die zich inzetten en bijdragen aan het bestrijden van de crisis. Wij beseffen ook dat de coronamaatregelen een grote impact op u hebben en wij horen de zorgen die u heeft.

Daarom willen we u hierbij informeren over het volgende:
Op grond van de ‘Verordening Winkeltijden Drimmelen 2017” bestaat er in onze gemeente reeds een algemene vrijstelling van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet verboden, die geldt voor zon- en feestdagen van 06.00 tot 22.00 uur. Dit betekent dat winkels in de gemeente Drimmelen wel open mogen op zon- en feestdagen van 06.00 tot 22.00 uur.
Uiteraard is het wel van belang dat u maatregelen treft en blijft treffen om de onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter te kunnen blijven hanteren.

Deurbeleid bij supermarkten, drogisterijen en warenhuizen

Om de veiligheid van werknemers en klanten te waarborgen kunnen supermarkten, drogisterijen en warenhuizen posters aanbrengen om klanten nog nadrukkelijker te wijzen op de richtlijnen rondom corona. U kunt daarvoor de bijgevoegde posters gebruiken of zelf kiezen op de website van Rijksoverheid.

Coronaloket van de Kamer van Koophandel en het Ondernemersplein

Daarnaast hebben MKB-Nederland, VNO-NCW samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is telefonisch te bereiken via tel. 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00u). Het Ondernemersplein geeft informatie en advies van de overheid voor ondernemers door KVK, Belastingdienst, RVO, CBS, UWV en andere overheidsorganisaties. Ook op het ondernemersplein kunt u allerlei informatie voor werkgevers terug vinden.

Vragen

Heeft u verder nog vragen? Neem contact op met team Economie van de gemeente Drimmelen. Zij zijn bereikbaar via teameconomie@drimmelen.nl