Ondernemersregelingen

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, TOZO, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Overzicht van het steun en herstelpakket, kijk op de website van de rijksoverheid voor het overzicht van de financiële regelingen van rijksoverheid.

De Kamer van Koophandel en werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt. Daarmee kunt u inzicht krijgen in welke regelingen op u van toepassing zijn:

U kunt ook telefonisch contact opnemen met het KVK Coronaloket met vragen over o.a. regelingen, maatregelen, financiële problemen en financieringsmogelijkheden. Zij geven gratis en onafhankelijk advies. Bel 0800-2117 (op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur).

Tijdelijke versoepeling BBZ

De BBZ biedt 2 mogelijkheden:

  • als je tijdelijk niet genoeg inkomsten hebt om van te leven, kun je een aanvullende uitkering krijgen.
  • Als je geld nodig hebt voor investeringen of het aflossen van problematische schulden en bij de bank geen lening krijgt, dan kun je misschien een lening voor bedrijfskapitaal krijgen.

Vanaf oktober tijdelijk soepele voorwaarden. De regeling is niet nieuw en op dit moment gewoon aan te vragen. We adviseren om te wachten met de aanvraag tot 1 oktober. De voorwaarden worden vanaf 1 oktober tot 1 januari 2022 versoepeld. Zo worden aanvragen met terugwerkende kracht mogelijk en de vermogenstoets komt te vervallen. Kijk voor meer informatie of een aanvraag indienen, op de pagina 'Bijstand zelfstandigen'.

Heb je vragen? Je kunt ons mailen via sociaalloket@drimmelen.nl

Subsidie vaste lasten nachtsluiting horeca (VLN)

Nachtclubs en discotheken zijn in ieder geval tot 1 november verplicht dicht tussen 00:00 en 06:00 uur. Horecaondernemers die worden getroffen door deze nachtsluiting kunnen in het vierde kwartaal van 2021 een subsidie krijgen voor de vaste lasten via de VLN, subsidie vaste lasten nachtsluiting horeca.  

Voorwaarden VLN

Ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 50% minder omzet maken dan in het vierde kwartaal van 2019, komen in aanmerking voor de subsidie. Daarnaast moet hij in het tweede en derde kwartaal van 2021 de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben ontvangen.

In totaal kan een ondernemer in het vierde kwartaal maximaal € 250.000 steun ontvangen. Voorwaarde is wel dat hij in totaal niet meer dan € 1,8 miljoen overheidssteun voor vaste lasten krijgt tussen maart 2020 en december 2021. Dit is het maximale bedrag dat ondernemers volgens het Europese staatssteunkader mogen ontvangen.

Aanvragen TVLN

De regeling is bedoeld voor horecabedrijven die worden getroffen door de gedwongen nachtsluiting. Een ieder die aan de voorwaarden van de VLN voldoet, kan subsidie aanvragen.

De regeling wordt uitgevoerd door RVO U vindt de informatie op de website van de Rijksoverheid. Het streven is dat regeling wordt opengesteld in de tweede helft van november. Dit is afhankelijk van verlenging van de mogelijkheid om steun voor 2021 in 2022 te verlenen op grond van het Europese staatssteunkader en goedkeuring van de Europese Commissie.

Hoe ziet de toekomst van uw bedrijf er door/na corona uit?
De gemeente biedt u hierbij gratis ondersteuning

Voor u als ondernemer heeft deze corona-pandemie (mogelijk) ingrijpende gevolgen gehad. Zo heeft u wellicht gebruik gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid, zoals de Tozo-regeling, NOW of TOGS. Maar inmiddels is duidelijk geworden dat veel ondernemers naast geld ook behoefte hebben aan een gesprek over de toekomst. 

Onafhankelijke bedrijfsondersteuning

De gemeente helpt u graag. Via het IMK (Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf) bieden we daarom nu onafhankelijke bedrijfsondersteuning om u voor te bereiden op een nieuwe toekomst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan advies (ook financieel), coaching, bij- of omscholing of heroriëntatie richting de toekomst.

Dus heeft u ook vragen als:

  • Welke impact heeft corona (gehad) op mijn sector?
  • Is het nodig om mijn verdienmodel aan te passen?
  • Hoe zit het met het herstelvermogen voor mijn bedrijf na afloop van deze corona-pandemie?
  • Is mijn onderneming voldoende financieel fit om na afloop van alle overheidsondersteuning weer zelfstandig verder te kunnen gaan?

Dan bent u hierbij van harte uitgenodigd voor een intakegesprek met een onafhankelijke bedrijfsadviseur van het IMK. Samen met u wordt de situatie in kaart gebracht, een diagnose gesteld en gekeken naar toekomstmogelijkheden voor u en uw bedrijf.

Kom in actie en meld u aan!

Dus blijf niet langer met deze vragen rondlopen en wacht niet tot het water aan uw lippen staat. Kom nu in actie en meld u aan voor een intakegesprek. Aanmelden kan via teameconomie@drimmelen.nl. Daarna nemen we zo spoedig mogelijk telefonisch of via de mail contact met u op. De gemeente biedt deze onafhankelijke bedrijfsondersteuning van het IMK kosteloos aan tot 31-12-2021.

Route naar werk, scholing en informatie

De ene branche heeft schreeuwend tekort aan personeel, in andere branches zijn nieuwe vaardigheden/kennis nodig of mensen zijn werkloos geworden. In onze regio West-Brabant hebben we dit regionaal aangepakt. “West-Brabant werkt door” biedt inzicht in jouw route naar werk, scholing en informatie. Partners op de arbeidsmarkt in West-Brabant bundelen hun krachten op dit platform.

West-Brabant werkt door is:

  • een platform voor werkzoekenden, werknemers, studenten, werkgevers, overheid en onderwijs
  • een centraal informatieloket voor alle arbeidsmarkt onderwerpen in onze regio West-Brabant
  • makkelijk en direct toegang tot contactpersonen voor werk, scholing en vragen over de arbeidsmarkt
  • Meet & Match-programma waar werkgevers en werkzoekenden elkaar ontmoeten, digitaal, vrijblijvend en ongedwongen 

Voor meer informatie voor werkgever, werknemer of werkzoekende, kijk op de website West-Brabant werkt door! Jouw route naar werk, scholing en informatie (westbrabantwerktdoor.nl)