Ondernemersregelingen

Overzicht ondernemersregelingen

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel hiervan is om naast onze gezondheid ook de banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, MKB-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. In deze informatie update informeren we u transparant en laagdrempelig per regeling wat het inhoudt, en waarbij we u doorverwijzen naar het juiste loket van de landelijke regelingen.
Een totaal overzicht van alle ondernemersregelingen vindt u op https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/ .
Bekijk het stappenplan dat u wellicht kan helpen met 'overleven' tijdens de coronacrisis, zie https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zwaar-weer/financiele-problemen-...

Neem contact op met het KVK Coronaloket met vragen over o.a. regelingen, maatregelen, financiële problemen en financieringsmogelijkheden. Zij geven gratis en onafhankelijk advies. Bel 0800-2117 (op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur).

Kabinet breidt steunpakket uit vanwege verzwaarde lockdown. Informatie over dit steunpakket vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Corona Calculator

Inmiddels zijn er verschillende coronaregelingen die jouw onderneming mogelijk kunnen helpen. Zie je door de bomen het bos niet meer? Maak dan gebruik van de Corona Calculator en krijg inzicht in relevante steunregelingen van overheden en financiële instellingen.
Met dit platform bieden VNO-NCW en MKB-Nederland je ondersteuning in een onzekere tijd. Door een relevant overzicht van regelingen te bieden, kun je snel de beste oplossingen voor jouw uitdaging selecteren én aanvragen.
In drie eenvoudige stappen kun je de financiële toekomst van je organisatie tijdens de coronacrisis checken:

 • Stap 1: Vind jouw organisatie in de zoekmachine.
 • Stap 2: Bekijk en bereken de voor jou relevante regelingen.
 • Stap 3: Zie de impact van die regelingen op jouw organisatie en cashflow.

Raadpleeg de Corona Calculator op: www.coronacalculator.nl 

Onderstaand vindt u een overzicht van de meest gebruikte regelingen:

1. FINANCIËLE TEGEMOETKOMING:


Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

De regeling is bedoeld voor huishoudens die door de economische crisis te maken hebben met een onvoorzienbare, onvermijdelijke en plotselinge terugval in hun inkomen. Zij kunnen daardoor in problemen raken met de betaling van noodzakelijke kosten, waaronder woonlasten. De TONK voorziet in extra ondersteuning voor deze groep. Meer informatie en de voorwaarden over TONK vindt u op de pagina 'Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten TONK'. 

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW 3)

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per januari 2021 ten minste 30%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen de werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.
Meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regeling...

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO 4)

Vanaf 1 april 2021 kunt u geen Tozo-3 meer aanvragen. Met ingang van 1 april 2021 geldt Tozo-4.

LET OP: als u een Tozo-3 uitkering ontvangt, wordt deze niet automatisch omgezet naar een Tozo-4 uitkering. U moet dus vanaf 1 april 2021 een nieuwe aanvraag voor Tozo-4 indienen. U kunt onderstaand formulier gebruiken om Tozo-4 digitaal aan te vragen. Dit geldt zowel voor een eerste aanvraag als een verlenging van uw huidige regeling. Deze regeling loopt tot en met 30 juni 2021. Op grond van Tozo-4 wordt het inkomen aangevuld tot het sociaal minimum. Er geldt hierbij wel een partnertoets. Dit betekent dat het inkomen van uw partner meetelt bij de bepaling van het recht op uitkering. De uitkering voor de kosten is een kalendermaanduitkering. Eventuele inkomsten in deze maand worden in mindering gebracht op de uitkering. Aanvankelijk was het kabinet van plan om in Tozo-4 een vermogenstoets in te voeren. Inmiddels is echter besloten dat ook in Tozo-4 geen vermogenstoets zal gaan gelden.

Uitstel aflossingsverplichting Tozo

Voor de Tozo was oorspronkelijk geregeld dat zelfstandig ondernemers met een lening voor bedrijfskapitaal per 1 januari 2021 zouden starten met aflossen. Veel zelfstandig ondernemers zijn echter nog niet in staat om al per 1 januari 2021 aan hun aflossings- en renteverplichtingen te voldoen. Daarom is de aflossingsdatum verschoven naar 1 juli 2020. Dit uitstel geldt voor alle leningen, ongeacht het moment van verstrekking. Voor het uitstel van de aflossingsverplichting hoeft u geen verzoek in te dienen.

Met het uitstel van de aflossingsdatum wordt ook de renteopbouw stilgezet tot juli 2021. Naast uitstel van aflossen en de tijdelijk stopgezette renteopbouw wordt ook de looptijd waarbinnen een verstrekte lening afgelost moet zijn verlengd. Deze wordt met zes maanden verlengd naar in totaal 3,5 jaar. Wie toch per januari 2021 of sneller dan binnen 3,5 jaar wil aflossen, kan dat uiteraard nog steeds doen.

Betalingsregeling

Heeft u te weinig inkomsten om vanaf 1 juli 2021 de rente en aflossing te betalen? Neem dan vóór deze datum contact met ons op via tozo@drimmelen.nl. Op basis van individuele omstandigheden is het mogelijk om een betalingsregeling af te spreken.

Wilt u eerder beginnen met aflossen? Dat mag natuurlijk ook. Neem dan ook contact met ons op.

Klik hier voor meer informatie en de aanvraag m.b.t. Tozo.

Lening bedrijfskapitaal aanvragen

De lening voor bedrijfskapitaal is onderdeel van de Tozo-regeling en is bedoeld voor ondernemers die liquiditeitsproblemen hebben als gevolg van de coronacrisis. Als zelfstandig ondernemer kunt u een lening voor maximaal € 10.157 bedrijfskapitaal aanvragen.
Klik hier voor meer informatie en de aanvraag van een lening bedrijfskapitaal.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) helpt mkb-bedrijven en zzp'ers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van minimaal 1.000 euro en maximaal 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. De eerste periode van de TVL regeling loopt tot en met 30 september 2020 (aanvragen kunnen tot en met 30 oktober 2020 17.00 uur ingediend worden), maar wordt nu verlengd tot en met 30 juni 2021. Bij de verlengde TVL regeling wordt de maximale tegemoetkoming 90.000 euro in plaats van 50.000 euro. Om aanspraak te maken op de TVL moet je minimaal 3.000 euro aan vaste lasten hebben in 3 maanden. Dit was 4.000 euro in 4 maanden. Je omzetverlies wordt vastgesteld door de maanden waarvoor de aanvraag geldt te vergelijken met diezelfde maanden in 2019. Dat geldt voor alle aanvraagperiodes. Je omzetverlies moet minimaal 30% zijn voor de periode oktober tot en met december 2020. De regeling geldt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 en wordt opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen via RVO https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Op 9 december 2020 is besloten dat het subsidiepercentage afhankelijk wordt van het omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%. Deze aanpassing geldt voor TVL Q4 2020 (vierde kwartaal 2020) en TVL Q1 2021 (eerste kwartaal 2021). Voor deze aanpassing moet eerst de subsidieregeling worden aangepast, goedgekeurd door de Europese Commissie en doorgevoerd in de systemen van RVO. Dit is naar verwachting eind januari 2021 het geval.

2. AANTAL FINANCIERINGS- EN/OF KREDIETREGELINGEN:

 

Corona-doorstartkrediet mkb-bedrijven (onderdeel TOA)

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen aan mkb-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Zij kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal 100.000 euro, onder gunstige voorwaarden. Dat geld kunnen ondernemers gebruiken voor herstarten, uitbreiden of aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten. Belangrijkste voorwaarde is dat bedrijven komen tot goede afspraken met hun schuldeisers en dat het bedrijf in de kern gezond is.

Het krediet is onderdeel van het Time Out Arrangement (TOA) en is bedoeld voor bedrijven met in de kern winstgevende bedrijfsactiviteiten, en die goede en bindende afspraken hebben gemaakt met hun schuldeisers. Het gaat om ondersteuning voor bedrijven die daarbij gebruik maken van de Wet homologatie onderhands akkoord.

Qredits, de sociale kredietverstrekker, zal de aanvraag voor het TOA-krediet beoordelen en de leningen verstrekken. Ondernemers die het krediet ontvangen, krijgen van Qredits ook 12 maanden gratis coaching om hun bedrijf weer goed op de rails te krijgen. Bedrijven die aan de criteria voldoen, kunnen vanaf 1 juni aanvragen indienen. Voor meer informatie zie https://qredits.nl/toa-krediet/ 

Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC)

Voor kleine, in de kern gezonde bedrijven, is eind mei een nieuwe overbruggingskredietregeling opengesteld. Met de Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC) kunnen ondernemers relatief snel en eenvoudig kleine leningen afsluiten bij financiers, tegen relatief gunstige voorwaarden. Tot dusver kwamen kleine bedrijven lastig aan krediet. Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente is maximaal 4%. Ondernemers die van deze regeling gebruikmaken betalen eenmalig 2% vergoedingspremie aan de staat. Ondernemers (in een bv of nv) moeten persoonlijk borg staan voor 10% van de lening. Ondernemers met een eenmanszaak of vof zijn hoofdelijk aansprakelijk voor 100%. Voor de KKC is 750 miljoen euro gereserveerd. De overheid staat voor 95% van dat bedrag (713 miljoen euro) garant. De KKC is bedoeld voor kleine ondernemers die behoefte aan liquiditeit hebben als gevolg van de coronacrisis. Voor je aanvraag kun je terecht bij Rabobank, New 10 (ABN AMRO), ING, Kredietunie Groningen, de Volksbank en Triodos Bank. Zie https://www.kvk.nl/corona/kkc-kredietregeling-voor-kleine-leningen/

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet heeft het garantieplafond verhoogt naar 1,5 miljard euro. Met de GO wordt het MKB evenals grote ondernemingen geholpen door middel van 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming. Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. De GO houdt kredietstromen op gang zodat ondernemers kunnen blijven ondernemen. De banklening of bankgarantie is per direct aan te vragen. De volgende banken gaan het uitvoeren: ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam Branch. Meer informatie over de regeling vindt u via deze link.

Borgstelling MKB-kredieten

Voor Mkb’ers en ZZP’ers met een rechtspersoon die een banklening willen afsluiten. De overheid staat voor 75% garant (was 50%) voor bedrijven die een banklening willen afsluiten (ook voor overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten). Deze tijdelijke verruiming loopt sinds 16 maart. Ondernemers kunnen terecht bij de volgende banken: ABN AMRO, ING-bank, Rabobank, Riverbank, Triodos bank en Deutsche Bank AG Amsterdam Branch. Via deze link leest u meer over de regeling.

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers die via de bank moeilijk aan financiering komt. Ook hiervoor wordt een tijdelijke crisismaatregel opengesteld. Voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van 6 maanden en de rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Voor informatie over deze regeling en de procedure verzoeken we contact op te nemen met de Qredits-hulplijn via deze link.

3. BELASTINGMAATREGELEN
 

1. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)

 • Bijzonder uitstel van betaling
  Ondernemers kunnen sinds 12 maart bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting als zij door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Uitstel kan worden aangevraagd nadat er aangifte is gedaan en de ondernemer een aanslag heeft ontvangen. Op 17 maart zijn de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling verder versoepeld. Ondernemers krijgen sindsdien bij een aanvraag meteen uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Voor uitstel langer dan drie maanden zal de Belastingdienst om aanvullende informatie vragen.
   
 • Schrappen verzuimboete betalingsverzuim
  Als een ondernemer in verband met de coronacrisis uitstel van betaling vraagt voor een naheffingsaanslag omzetbelasting of loonbelasting, zorgt de Belastingdienst er ook voor dat een eventuele bij de aanslag opgelegde boete voor een betalingsverzuim wordt geschrapt.
   
 • Tijdelijke verlaging belasting- en invorderingsrente
  Het percentage voor de invorderingsrente is per 23 maart 2020 verlaagd naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden. Ook het percentage voor de belastingrente wordt verlaagd. Daarbij geldt om uitvoeringstechnische redenen dat dit ingaat vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan vanaf 1 juli 2020. De Belastingdienst rekent per de aangegeven data met de nieuwe percentages. Belastingplichtigen hoeven daar niets voor te doen.
   
 • Verminderen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting
  Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna direct terug.

Via deze link kunt u uw aanpassingen doorgeven bij de Belastingdienst.  

2. BIK: tijdelijke korting op investeringen

Met de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) krijgen bedrijven een tijdelijke korting om tijdens de coronacrisis te kunnen blijven investeren in bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld machines. Kosten voor investeringen die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 zijn gedaan, kun je met de BIK verrekenen met de af te dragen loonheffing. De crisisregeling stopt na 2 jaar en is een aanvulling op al bestaande regelingen als de KIA, EIA, MIA en VAMIL. In totaal is 4 miljard euro voor de regeling beschikbaar.

Vanaf september 2021 kun je met je aanvraag terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor investeringen die vanaf 1 oktober 2020 zijn gedaan. Na je aanvraag duurt het maximaal 12 weken voordat je een BIK-verklaring ontvangt. Met die verklaring kun je de korting verrekenen met de loonheffing. RVO voert de regeling samen met de Belastingdienst uit.

4. GEMEENTELIJKE BELASTINGEN
 

Toeristenbelasting en cultuursector

De gemeente Drimmelen heft zowel land- als watertoeristenbelasting voor ondernemers in de verblijfssector. Wij schrijven deze ondernemingen wel aan om aangifte te doen. Wij verzoeken u deze aangifte bij ons in te dienen. De aanslag van toeristenbelasting wordt in ieder geval uitgesteld tot 1 juli 2020.

Bedrijfsinvesteringszone (BIZ)

De BIZ aanslag was uitgesteld tot 1 juli 2020. De BIZ-aanslagen zijn inmiddels na 1 juli verzonden.

Precariobelasting

De precariobelasting voor terrassen wordt voor 2020 kwijtgescholden.

Uitstel van betaling en betalingsregeling

U kunt schriftelijk, telefonisch of per mail verzoeken om een betalingsregeling of uitstel van betaling. De termijnen worden in overleg vastgesteld.

Voor de aanslagen toeristenbelasting, BIZ en de ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing
U kunt uw vraag sturen naar belastingen@drimmelen.nl
U kunt bellen met telefoonnummer 0413-745111
U kunt ook schrijven naar TOG Nederland Zuid, Sluitappel 77, 5490 AA Sint-Oedenrode.

Voor de overige gemeentelijke (belasting) vorderingen:
U kunt uw vraag sturen naar gemeente@drimmelen.nl
U kunt bellen met telefoonnummer 14 0162
U kunt ook schrijven naar Gemeente Drimmelen, Postbus 19 4920 AA Made, t.a.v. afdeling financiën.

5. BRANCHESPECIFIEKE REGELINGEN

Er zijn diverse branche specifieke regelingen, denk aan o.a. Zorgbonus, Land- en tuinbouw, vuurwerkbranche, cultuursector, sportsector en reisbranche. Check de regelingen bij de Kamer van Koophandel  

6. WERKGELEGENHEID- EN SCHOLINGSREGELINGEN

Het kabinet trekt 1,4 miljard euro uit voor een sociaal pakket om werkgelegenheid te behouden en creëren. Het doel is mensen te ondersteunen en ze te helpen zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt, aldus de overheid. In bepaalde sectoren verdwijnen banen en soms is dat permanent. Ook is sprake van een verschuiving van werkgelegenheid van de ene naar de andere sector. In sommige sectoren blijft de werkgelegenheid relatief ongemoeid of staan vacatures open. Het pakket omvat 4 hoofdelementen:

 • Ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk (683 miljoen euro)
 • Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk (199 miljoen euro)
 • Bestrijding van jeugdwerkloosheid (346 miljoen euro)
 • Aanpak van armoede en schulden (146 miljoen euro)

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Kamer van Koophandel.

REWIN ondersteuning tijdens corona-crisis

REWIN werpt zichzelf op als sparring partner voor hun ondernemers. Zij richten zich hierbij op bedrijven uit het Startup programma en het Groei-MKB programma. En dan meer specifiek de bedrijven de bedrijven die zich richten op innovatie, internationalisering en schaalbaarheid van hun product of dienst. 

Hoe doet REWIN dat?

Er is vanuit REWIN binnen de huidige formatie capaciteit vrijgemaakt om met deze bedrijven het gesprek aan te gaan en hun uitdagingen te inventariseren. Zij willen daarbij nadrukkelijk niet een Corona-loket gaan vormen. Steunmaatregelen lopen al via andere instanties.  Wel willen ze een sparring partner zijn voor hun ondernemers. Inventariseren welke kansen en uitdagingen zij nu zien en wat hen juist in deze tijd zou helpen. Want ze merken dat daar een grote behoefte aan is. 

Natuurlijk kunnen zij hierbij wel als ‘doorgeefluik’ fungeren naar bijvoorbeeld de loketten van de gemeente, provincie of KvK. Maar vanuit hun kennis en via het netwerk van de bedrijven in de regio kunnen er vooral ook waardevolle koppelingen tot stand gebracht worden. Denk aan gebruik van elkaars resources nu er over- en ondercapaciteit ontstaat in bijvoorbeeld personeel, grondstoffen of producten. Maar denk ook aan ondersteuning bij financiering via adviesvouchers (bijvoorbeeld in relatie tot de tijdelijke maatregelen van het Rijk) of digitale financieringstafels. 

Meer informatie op de website van REWIN.