Ondertekend coalitieakkoord ‘Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN !’

1 mei 2018
Persbericht Harry Bakker, namens de formerende partijen Lijst HB, VVD en Groen Drimmelen (VP/D66). Na een voorspoedig verlopen proces van coalitievorming onder leiding van Ton Braspenning vond op woensdagavond 25 april de ondertekening van het definitieve akkoord plaats.

De partijen Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen (VP/D66) zijn erg tevreden over de uitkomst van de onderhandelingen en optimistisch over de toekomst. Het akkoord is een mooie basis voor een stabiele coalitie.

Beschikbaarheid akkoord

Het coalitieakkoord ‘Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN !’ is nu beschikbaar voor de gemeenteraad, onze inwoners en maatschappelijke organisaties. Ook ontvangen de 6 dorpsraden van onze gemeente een exemplaar.

Nieuwe bestuursperiode

De nieuwe bestuursperiode begint formeel op 9 mei met de presentatie van het coalitieakkoord en de installatie van het nieuwe college.

Harry Bakker, namens de formerende partijen Lijst HB, VVD en Groen Drimmelen (VP/D66).