Onderzoek naar de ondergrond voor duurzame warmte (aardwarmte/geothermie)

15 jun 2022
SCAN
Het bedrijf SCAN, Seismische Campagne Aardwarmte Nederland, bekijkt in onze gemeente locaties om daar een onderzoek naar de ondergrond te kunnen doen.

Deze verkenning vind momenteel ook in andere gemeenten in West-Brabant Noord plaats, waarna wordt gekozen voor de beste optie. Daarna zal een traject volgen om de diverse toestemmingen te verkrijgen bij de gemeente waar het onderzoek uiteindelijk gedaan wordt. Als dat in Drimmelen plaatsvindt, zal de gemeente daar nauw bij betrokken zijn. 

SCAN-programma/ zoeken naar duurzame warmte
Dit programma wordt uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat onder regie van Energie Beheer Nederland samen met TNO. Voor de winning van
Aardwarmte (Geothermie) is kennis van de opbouw en samenstelling van de ondergrond noodzakelijk.
SCAN verzamelt die data tot een diepte van 4 kilometer en maakt die openbaar. Door eerder
onderzoek is vastgesteld dat in zoekgebied West-Brabant Noord twee aardlagen aanwezig zijn waar wellicht aardwarmte uit gewonnen kan worden. Met het huidige onderzoek wil men bekijken uit welk materiaal deze aardlagen bestaan en wat de temperatuur is van het water dat in de diepere ondergrond aanwezig is.

Geen productie
De onderzoeksboring is enkel bedoeld om kennis op te doen Het winnen van aardwarmte op een van deze locaties valt daar niet onder. Dit onderzoek staat ook volledig los van het project geothermie rond glastuinbouwgebied Plukmade/Steelhoven. 

Meer informatie 
Meer informatie over SCAN en over geothermie/aardwarmte vindt u op de website van het bedrijf.
Op deze website staan diverse vraag- en antwoordlijsten. Er is een speciale vraag- en antwoordlijst voor inwoners, die u hier kunt raadplegen.

Verkenning locatie gemeente Drimmelen
In Drimmelen heeft men locaties in beeld waar men met de eigenaren van de grond bekijkt of een onderzoeksboring mogelijk is. Voor een onderzoeksboring is een terrein nodig van 1 á 2 hectare grond. Deze grond mag niet liggen in een drinkwaterwinningsgebied of Natura 2000 gebied. De locatie moet bovendien op minimaal 300 meter van bebouwing liggen. De verwachting is dat men 6 maanden actief is op een boorlocatie. 
Naast gesprekken in onze gemeente is men ook andere locaties in naburige gemeenten aan het verkennen. Op termijn wordt een definitieve locatie gekozen voor de onderzoeksboring, waarna nog diverse vergunningen aangevraagd moeten worden. Denk hierbij aan een aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling en omgevingsvergunning.

Informatieavond 11 juli 
Voor wie meer wil weten over dit onderzoek wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst vertellen medewerkers van SCAN meer over de tijdelijke onderzoeksboring in deze regio. U bent van harte welkom op 11 juli in zalencentrum Marktzicht in Prinsenbeek van 19.00 tot 21.00 uur. Wilt u er bij zijn? Geef het aan SCAN door via info@scanaardwarmte.nl