Onderzoek naar ervaringen met de Wmo

6 dec 2021
De gemeente Drimmelen onderzoekt elk jaar de ervaringen van inwoners die ondersteuning krijgen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Met dit bericht praten we u bij over de resultaten van vorig jaar (2020). Daarnaast vertellen we u graag meer over hoe we het onderzoek vanaf nu doen. Dat gaat namelijk iets anders dan andere jaren.

Resultaten onderzoek 2020

Aan het onderzoek over het jaar 2020 deden 352 inwoners mee, die gebruik maken van de Wmo. De samenvatting van de resultaten van het onderzoek kunt u hieronder bekijken:

Daarin staat bijvoorbeeld dat de deelnemers over het algemeen zeer tevreden te zijn over het regelen van de ondersteuning (gemiddeld rapportcijfer 7.9). Ook de ondersteuning zelf scoort goed (gemiddeld een 8,1). Dat zijn natuurlijk mooie cijfers, maar we willen het graag nog beter doen. De informatievoorziening over waar iemand precies terecht kan en waarvoor heeft daarom onze blijvende aandacht. Dat geldt ook voor het vergroten van de bekendheid van bepaalde mogelijkheden, zoals de cliëntondersteuner (www.drimmelen.nl/onafhankelijke-clientondersteuner-de-wmo).

Nieuwe werkwijze voor het onderzoek

Normaal gesproken stuurden we na afloop van het (kalender)jaar 1 vragenlijst. Daarin vroegen we naar het eerste contact met de gemeente. Maar ook naar het regelen van de ondersteuning en hoe de ondersteuning uiteindelijk bevalt. Soms zat er een jaar tussen het eerste contact met de gemeente en de vragenlijst. Dat is best lang. We willen graag eerder van inwoners horen hoe zij iets ervaren. Dit zorgt ervoor dat we ook tussendoor onze dienstverlening kunnen verbeteren als dit nodig is. Daarom gaan we op meerdere momenten vragen naar ervaringen van inwoners. Dat noemen we continu meten.

Wat is er anders vanaf nu?

In 2021 starten we met het continu meten van ervaringen met de Wmo. We sturen voortaan 2 verschillende vragenlijsten over de ervaringen met de Wmo in onze gemeente:

  • 1 vragenlijst ‘Toegang’: ieder kwartaal sturen we deze vragenlijst aan inwoners die dat kwartaal een melding hebben gedaan bij de Wmo. We vragen naar hun ervaringen rondom het regelen van ondersteuning.
  • 1 vragenlijst 'Kwaliteit': 1 keer per jaar sturen we een vragenlijst aan inwoners die een voorziening of ondersteuning vanuit de Wmo hebben gekregen. We vragen naar de kwaliteit van de zorg/ondersteuning en of deze aansluit bij de behoefte.

Vragen?

Heeft u vragen over het onderzoek of over de Wmo? Kijk dan op: www.drimmelen.nl/sociaal-loket. Of neem contact op met het Sociaal Loket van de gemeente Drimmelen via telefoonnummer 140162.