Onderzoek toeristisch profiel en vrijetijdseconomie gemeente Drimmelen

26 jun 2020
Deze zomer loopt er een onderzoek onder toeristen en recreanten binnen de gemeente Drimmelen. Waar komen ze vandaan en wat besteden ze? Welke impact heeft dit op de economie van de gemeente? Enquêteurs van bureau Veldwerk brengen dit in kaart door in de periode tot 11 september willekeurig toeristen en recreanten aan te spreken.

Profiel Drimmelense toeristen

Dit Toeristisch-Recreatief Effect Onderzoek (TEO) onderzoekt wat ons toeristisch profiel is en de economische betekenis van de vrijetijdseconomie. Onderzocht wordt onder meer waar de toeristen in Drimmelen vandaan komen, wat ze bezoeken, waar ze overnachten, hoe lang ze blijven, wat ze besteden, en wat ze nog missen in Drimmelen.

Vrijetijdseconomie

De resultaten van dit onderzoek vormen input voor de nieuwe nota vrijetijdseconomie, die het college dit najaar wil opstellen. Dankzij dit onderzoek heeft de gemeente informatie van toeristen en recreanten waarmee de gemeente haar toeristisch/recreatief beleid kan onderbouwen. Het onderzoek loopt tot 11 september 2020.

Wensen en behoeften

De toeristische sector in Drimmelen is de afgelopen jaren steeds blijven groeien. Nederlandse en buitenlandse bezoekers, dagrecreanten en verblijfstoeristen geven jaarlijks veel geld uit. Om zo goed mogelijk om te gaan met de wensen en behoeften van onze toeristen en om richting te geven aan de bezoekersstromen vindt deze zomer een onderzoek plaats. Bureau Veldwerk uit Amersfoort is gespecialiseerd in dit soort onderzoek  dat als doel heeft om de beleving van toeristen op gemeentebrede schaal te meten.