Ontwerp-Omgevingsvisie Drimmelen

10 feb 2021

Sinds 28 januari 2021 ligt de ontwerp-Omgevingsvisie en bijbehorend ontwerp-omgevingseffectrapport ter inzage. Tot en met 10 maart 2021 kunt u uw zienswijzen hierover indienen. In de ontwerp-Omgevingsvisie staat wat wij met elkaar belangrijk vinden als het om onze leefomgeving gaat. Over alles wat we buiten zien, voelen, ervaren, horen en ruiken. De visie gaat onder andere over wonen en ambities op het gebied van woningbouw(locaties), over het buitengebied, bereikbaarheid, milieu en klimaatopgaven. In de visie wordt per gebied aangegeven welke thema’s er spelen, bijvoorbeeld voor de dorpen of voor het buitengebied, met welke waarden rekening moet  worden gehouden. Verder wordt aangegeven welke ambities er van toepassing zijn; ofwel wat de gemeente wil bereiken in een bepaald gebied.

De ontwerp-Omgevingsvisie is als website beschikbaar en wordt zo in procedure gebracht. U kunt de visie raadplegen via https://omgevingsvisie.drimmelen.nl. Het ontwerp-Omgevingseffectrapport is via de ontwerp-Omgevingsvisie te raadplegen.

Zienswijzen

U heeft verschillende mogelijkheden om uw zienswijzen kenbaar te maken. Dit kan onder andere via het contactformulier op de website van de ontwerp-Omgevingsvisie. Voor een volledig overzicht en meer informatie kijkt u op www.drimmelen.nl/omgevingsvisie.

Reageren

Wilt u uw reactie mondeling doorgeven? Neem dan contact op met Marja Lambregts van de afdeling Grondgebied via 140162. Uw reactie wordt dan genoteerd.

Bijwonen onlinebijeenkomst

U kunt zich, als u dit wenst, bij haar ook aanmelden voor een onlinebijeenkomst om uw reactie te delen en/of vragen te stellen. Er is een tweetal momenten gereserveerd: 17 februari 19.00 -20.00 uur en 24 februari 15.00 – 16.00 uur. U kunt uw aanmelding ook mailen naar omgevingswet_drim@drimmelen.nl. U ontvangt na aanmelding een link waarmee u kunt deelnemen.