Ontwerpbegroting 2019 Parkschap NP De Biesbosch

25 apr 2019
Gemeente Drimmelen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. Het Parkschap stelt jaarlijks een begroting op.

Het college maakt bekend dat de ontwerpbegroting 2020 van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch ter inzage ligt. De ontwerpbegroting ligt met ingang van vrijdag 26 april 2019 tot en met 23mei 2019 ter inzage in de hal van het gemeentehuis, Park 1 in Made.

De ontwerpbegroting is daarnaast vanaf 19 april 2019 te raadplegen op de website van het Parkschap: www.np-debiesbosch.nl onder ‘organisatie/Parkschap Nationaal Park De Biesbosch/openbare vergaderingen en stukken’.

Nadere informatie is te verkrijgen bij het secretariaat van het Parkschap, mevrouw J. Kalle: 078 770 4138 of jt.kalle@dordrecht.nl. Een papieren exemplaar is eveneens opvraagbaar bij mevrouw J. Kalle. Hieraan zijn kosten verbonden.

Uw eventuele opmerkingen kunt u schriftelijk, via e-mail indienen bij gemeente Drimmelen, mevrouw E. van Daesdonk, contactambtenaar Parkschap Nationaal Park De Biesbosch: evandaesdonk@drimmelen.nl.