Openbare vergadering Parkschap Nationaal Park De Biesbosch

23 mrt 2021

Wat

Openbare vergadering van het Algemeen Bestuur Parkschap Nationaal Park De Biesbosch in liquidatie ter vaststelling van de jaarstukken 2020.

Datum

Woensdag 7 april 2021

Tijd

11.00 uur - 11.30 uur

Aanmelden

Wilt u de vergadering bijwonen of wenst u spreektijd, dan dient u zich vooraf aan te melden bij m.boeter@dordrecht.nl onder vermelding van het onderwerp. Dit kan tot uiterlijk 2 april 2021.

De vergadering vindt digitaal plaats via MS Teams. Na uw eventuele aanmelding krijgt u instructies hoe u kunt deelnemen.

Stukken

De agenda en stukken zijn vanaf 24 maart 2021 te vinden op onze website www.np-debiesbosch.nl, onder 'Voorlichting & Educatie/Publicaties' onder 'Openbare stukken Parkschap Nationaal Park De Biesbosch i.l.'