Ophalen GFT- en verpakkingsmateriaal (PMD) Terheijden

30 dec 2019

Per abuis heeft Rondom de Toren een verkeerde extra ophaaldatum voor GFT- en verpakkingsmateriaal gepubliceerd.

Door deze publicatie hebben veel inwoners uit Terheijden momenteel GFT- en verpakkingsmateriaal aan straat staan. Helaas is het voor ophaaldienst Renewi onmogelijk om het afval alsnog op te halen. De eerstvolgende ophaaldatum voor GFT- en verpakkingsmateriaal is woensdag 8 januari.

Met het oog op de veiligheid doet onze buitendienst haar best om vandaag zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal op te halen. We kunnen echter niet garanderen dat vandaag al het verpakkingsmateriaal alsnog opgehaald wordt. De GFT container wordt vandaag sowieso niet geledigd. Dinsdag 31 december (morgen) zal de buitendienst prioriteit moeten geven aan andere werkzaamheden in aanloop naar de jaarwisseling, waardoor zij het verpakkingsmateriaal ook niet verder op kunnen halen.

Vooral met het oog op de veiligheid rondom de jaarwisseling vragen wij je daarom met klem om verpakkingsmateriaal dat vandaag na 16.30 uur niet opgehaald is terug te halen.
Je kunt het verpakkingsmateriaal ook gratis naar de milieustraat brengen.

Openingstijden milieustraat: dagelijks van 13.00 tot 16.00 uur (woensdag 1 januari gesloten)

Eerstvolgende ophaaldag

De eerstvolgende ophaaldag voor GFT- en verpakkingsmateriaal in Terheijden is woensdag 8 januari.
Restafval wordt niet woensdag 1 januari (nieuwjaarsdag) maar op zaterdag 4 januari ingezameld.

Wij danken u voor uw medewerking.

Meer informatie over de afvalinzameling