Opinieronde gemeenteraad 11 maart 2021

10 mrt 2021

Op donderdag 11 maart is er een digitale opinieronde van de gemeenteraad.
Aanvang: 19.30 uur

De volgende onderwerpen staan o.a. op de agenda:

  • Raadsvoorstel Programma Duurzaamheid: De Duurzame Big Five van Drimmelen
  • Opinievoorstel Actualisatie Sportbeleid

Wilt u zich aanmelden als inspreker bij een agendapunt van de opinieronde? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, mevrouw Ronde. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 140162/e-mail griffie@drimmelen.nl

Informatie

Meer informatie over de complete agenda en onderliggende stukken