Opinieronde gemeenteraad 20 mei 2021

4 mei 2021

Op donderdag 20 mei is er een digitale opinieronde van de gemeenteraad.
Aanvang: 19.30 uur

De volgende onderwerpen staan o.a. op de agenda:

  • Raadsvoorstel Gebiedsvisie De Biesbosch
  • Raadsvoorstel Economische Nota Drimmelen
  • Raadsvoorstel Beleidsvisie vrijetijdseconomie
  • Raadsvoorstel Beleidskader Veranderopgave inburgering Dongemond

Wilt u zich aanmelden als inspreker bij een agendapunt van de opinieronde? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, mevrouw Ronde. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 140162/e-mail griffie@drimmelen.nl

Informatie over de complete agenda en de onderliggende stukken