Opinieronde gemeenteraad op 5 november 2020

3 nov 2020

Op donderdag 5 november is er een digitale opinieronde van de gemeenteraad.
Aanvang 19.30 uur

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Ambities omgevingsvisie Drimmelen
  • Stand van zaken met betrekking tot de invulling van de Willibrorduslocatie te Lage Zwaluwe
  • Keuzes ten aanzien van beleid onderhoud wegen en openbare verlichting

Wilt u zich aanmelden als inspreker bij een agendapunt van de opinieronde? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, mevrouw Ronde. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 140162/e-mail griffie@drimmelen.nl