Overdracht exploitatie Amerhal van gemeente naar Anton en Mary Segeren

11 jul 2018
Ondertekening exploitatie-overeenkomst Amerhal Made door Anton Segeren
Na bijna 2 jaar voorbereiding is op 11 juli 2018 de Concessieovereenkomst Exploitatie Sporthal De Amerhal ondertekend door Anton en Mary Segeren en de gemeente Drimmelen.

Zij exploiteren al bijna 40 jaar het horecadeel van deze sporthal in Made. Met de ondertekening nemen zij de exploitatie van de hele Amerhal over van de gemeente, inclusief beheer, verhuur, toezicht en schoonmaak.

Anton is al sinds zijn 18e jaar betrokken bij het wel en wee van sporthal De Amerhal. Eerst nog samen met zijn ouders, maar vanaf zijn 21e is hij op 1 januari 1979 officieel de exploitant van het horecagedeelte in sporthal De Amerhal geworden. Samen met zijn echtgenote Mary exploiteert hij nu al bijna 40 jaar het horecagedeelte. De laatste paar jaren hebben zij ook het beheer, toezicht en schoonmaak van de hele Amerhal voor hun rekening genomen.

Samen met Mary gaat hij vanaf 1 augustus 2018 de dagelijkse scepter zwaaien.
Vanaf deze datum kunt u voor informatie, vragen en ook reservering(en) van de zalen voor sport en/of andere activiteiten voortaan direct bij hen terecht. De gemeente wenst hen veel succes en heeft er alle vertrouwen in dat bestaande en nieuwe gebruikers van de sporthal een warm thuis (blijven) vinden in de Amerhal.