Pas op voor de eikenprocessierups

20 jun 2019

Wat is een eikenprocessierups?

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die haar eitjes in de toppen van vooral
eikenbomen legt. Van april tot begin mei komen de rupsen uit de eitjes. Aanvankelijk zitten ze hoog in de boom en zijn ze nauwelijks te zien. Nadat de rupsen groeien en een aantal keer zijn verveld komen ze samen en vormen grote nesten op de stam van de boom. De (overlast van de) eikenprocessierupsen is sinds de jaren negentig een terugkerend verschijnsel.

Wat doet de gemeente?

Het aantal rupsen is dit jaar zo groot is dat het niet mogelijk is om ze allemaal te bestrijden en alle overlast te voorkomen. Wij nemen onze zorgplicht voor de openbare ruimte serieus. In april en mei hebben we daarom ook dit jaar de bomen preventief behandeld ter bestrijding van de rupsen. De probleemgebieden worden in de gaten gehouden om hierop ook gericht in actie te komen.

Met behulp van meldingen, inventariseren we de overlastlocaties in de gemeente. Op basis hiervan kunnen we de preventieve behandeling evalueren. Om op langere termijn uitgebreide verspreiding in te dammen, planten we meer diversiteit aan planten aan. Zo proberen wij de rupsenplaag te beheersen en extremen te voorkomen.

Waarom is er dan toch nog overlast?

De grote hoeveelheden rupsen en de druk op bestrijdingsbedrijven is op dit moment zodanig hoog dat we de rupsen niet op alle overlastlocaties (genoeg) kunnen bestrijden. Prioriteit wordt daarbij gegeven aan gevoelige locaties zoals nabij sportverenigingen, scholen en bejaardenzorgcomplexen.

Wat kunt u zelf wel/beter niet te doen?

Heeft u last van deze rupsen op uw eigen grond? Schakel dan een deskundig bestrijdingsbedrijf in. Ga niet zelf aan de slag met een stofzuiger of brander, want de brandharen kunnen zich verspreiden waardoor het probleem juist erger wordt.

Wat kunt u doen bij gezondheidsklachten en beperken ervan?

Wanneer de eikenprocessierupsen volwassen zijn dragen zij veel brandharen bij zich. Deze brandharen zijn microscopisch klein (het zijn dus niet de zichtbare haren die de rups ook op zijn rug heeft).

Op de onbedekte huid geven de brandhaartjes een sterk jeukende, rode uitslag. In de ogen geven ze rood ontstoken oogwit en een branderig gevoel. Bij inademing van de haren kunnen irritaties en ontstekingen ontstaan van het slijmvlies van de neus, keel en luchtwegen. Vermijd daarom elk contact met de rupsen en resten ervan, zoals met vrijgekomen brandharen en lege nesten.
Zorg bij een bezoek aan een (natuur-)gebied met eikenprocessierupsen voor goede bedekking van de hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Ga na aanraking van de rupsen of haren niet krabben of wrijven, maar strip de huid met plakband en spoel daarna met lauw water. Spoel ook de ogen goed met lauw water. Was zo nodig ook kleren. Klachten verdwijnen in het algemeen vanzelf binnen twee weken.

Voor meer informatie over gezondheidsklachten en het beperken daarvan, kunt u terecht op de website van GGD www.ggdwestbrabant.nl/milieu-en-veiligheid/eikenprocessierups en www.oakie.info .

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
GGD West-Brabant