Plan dorpen vrij van doorgaand vrachtverkeer vrijgegeven

28 nov 2019
Het college van Drimmelen nam deze week het officiële besluit om doorgaande vrachtwagens door de kernen te verbieden en alleen bestemmingsvrachtverkeer toe staan. Het college wil hiermee overlast tegengaan. De komende 6 weken kan hiertegen bezwaar gemaakt worden. Als er geen bezwaren komen, wordt het verbod snel daarna ingevoerd.

Bestemmingsverkeer

Om de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen te verbeteren namen de coalitiepartijen het geplande vrachtwagenverbod op in het coalitieakkoord. Het vrachtwagenverbod geldt voor de dorpen Made, Wagenberg, Terheijden en Drimmelen, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Het verbod gold al voor de kernen Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe. In september maakte het college het voorgenomen besluit bekend. Na een periode van inzage, waarop 1 reactie kwam, volgde deze week het officiële besluit.

Controlerondes

Wethouder Jan-Willem Stoop (verkeer) vertelt: “We willen vrachtverkeer dat niets te zoeken heeft in de dorpen hiermee weghouden. We willen het verkeer veiliger en de dorpen rustiger maken.” Als het besluit definitief is gaat de gemeente eerst controlerondes houden waarbij alleen waarschuwingen uitgedeeld worden. Dit gebeurt om de mensen te laten wennen aan het vrachtwagenverbod. Daarna volgt handhaving en worden boetes uitgedeeld bij overtredingen.