Planten en herplanten bomen Jachthaven Terheijden en Bastion

Er moeten moeten 80 bomen verplant of gekapt worden in het gebied rond de haven van Terheijden. Het waterschap is hier aan het werk voor de versterking van de dijken. Het waterschap moet ervoor zorgen dat voor elke boom die gekapt wordt, een boom in hetzelfde gebied wordt geplant. Elke boom die moet worden verplant, moet een plaats krijgen op een andere plek in hetzelfde gebied.

Wat u moet weten

Omdat in het gebied tussen de haven en de Mark voldoende groene ruimte is, worden de bomen verplant en nieuwe bomen geplant in dit gebied. Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden kregen we reacties van diverse bewoners uit de wijk rondom het Bastion over de te planten en te verplanten bomen. Daarop is besloten de te verplanten bomen te wisselen met andere bomen uit het plan. Over dit resultaat, de locaties, soorten en afmetingen van de te planten bomen informeerden we de bewoners via een inloopmiddag / avond op 11 januari 2024. Na deze inloop zijn er nog kleine wijzigingen doorgevoerd. Hieronder staan deze in een overzicht.

 • Bomen langs de Vaartkant worden gerealiseerd
 • Op het perceel tussen Marschans en Lage Linie (tussen bestaande bomen) worden 7 bomen geplant,  3 Steeneiken, 3 linden en 1 bestaande boom die stond aan het Bastion. Soort is gewijzigd aantal hetzelfde
 • Rij in het verlengde van de straat Markschans plaatsen we 4 lindes in plaats van 8 bomen. Deze worden buitendijks geplaatst
 • In de hoek van het overloopgebied (natte EVZ) zijde Markschans plaatsen we 10 zwarte elzen in plaats van 15
 • Plantvakken tegenover huizen Bastion 2 t/m 28 plaatsen we in totaal  9 bomen in plaats van 12 stuks
 • Langs het fietspad naar de Laakdijk planten we 17 bomen in plaats van 10 stuks
 • Planten we 2 bomen aan beide kanten van het voetpad naar de Kleine Schans ter hoogte van de Lage Linie
 • Planten we 3 bomen (platanen) bij de jeu de Boule baan aan het Ravelijn
 • Plaatsen we 11 bomen in het Ravelijn in de groenvakken waar nog géén boom in staat
 • Plaatsen we nog extra bomen langs de dijken rondom de ijsbaan

Waarom we dit doen

De gemeente wil niet dat er bomen verdwijnen. Als er bomen moeten worden gekapt, moet de degene die de boom kapt er een nieuwe boom voor terug planten. Bij een project van deze grootte stelt de gemeente een zogeheten groencompensatieplan verplicht. Als dat mogelijk is moet het groen gecompenseerd worden in hetzelfde gebied als waar de bomen gekapt zijn. In het gebied is ruimte voor het planten van bomen.

Planning

 • 1 Februari 2024 – bestellen te planten bomen
 • Planten bomen voor 1 april 2024

Zie ook

Inrichting openbaar gebied rond jachthaven Terheijden
Dijkverzwaring op website van het waterschap

Documenten
 

Contact

Als u vragen heeft over het project kunt u contact opnemen met projectleider Wim Kapitein via openbarewerken@drimmelen.nl.