Praat en doe mee!

Meld je voor 13 juli aan voor deelname aan onze werkgroepen Energieneutrale Dorpen!
Aanmelden kan via dit formulier: https://forms.gle/9vU7dv3UZP9Emiqi9

Plannen van aanpak Energieneutrale Dorpen

Wilt u meepraten over of meedoen aan de energietransitie? Meld u dan aan voor deelname aan een van de werkgroepen Energieneutrale Dorpen – dit kan nog tot 13 juli. De gemeente wil namelijk graag in gesprek met u over wat het betekent om als dorp energieneutraal te worden en wat het betekent om van het gas af te gaan. Omdat de situatie in elk dorp verschillend is, starten we een werkgroep van 6-8 inwoners op in de dorpskernen Drimmelen, Hooge Zwaluwe, Wagenberg, Made en Lage Zwaluwe. Voor Terheijden werken wij samen met het Traais Energie Collectief en pakken we het iets anders aan. Uit welk dorp u ook komt, u bent hoe dan ook van harte welkom!

Werkwijze werkgroepen
De werkgroepen per dorp komen vanaf najaar 2020 gedurende een half jaar regelmatig bij elkaar (afhankelijk van de Coronamaatregelen kan dit online zijn) om samen een advies te schrijven aan de gemeente. Uit elk dorp moet uiteindelijk een plan van aanpak energieneutraal komen. Deze plannen worden door de gemeente verwerkt in het beleid om energieneutraal te worden. De gemeente helpt deze werkgroepen door het beschikbaar stellen van ruimtes, een procesbegeleider, schrijvers, en natuurlijk informatie. Ook biedt de gemeente hulp bij het raadplegen van dorpsgenoten met bijvoorbeeld een enquête en hoe zij hun ideeën kunnen bespreken met de wijk- en dorpsraden. Aan het eind organiseren we een grote bijeenkomst waarin iedereen die dat wil, op de adviezen van de werkgroepen kan reageren.

Heeft u vragen of wilt u op de hoogte blijven?

Stuur dan een bericht naar energieteam@drimmelen.nl