Project Onder Langs Dijken - Lage Zwaluwe

Start datum uitvoering: maandag 26 maart 2018
Gereed: Eerste kwartaal 2019. In de eerste helft van 2020 wordt er nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd om dit project definitief af te ronden.

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk: Wethouder Jan-Willem Stoop
  • Ambtelijk verantwoordelijk: Cees van den Biggelaar

Aanleiding van het project

Aanleiding van dit project was de slechte staat van de riolering. Uit inspectie bleek dat er veel verzakkingen en scheuren in het riool zitten. Vervanging is noodzakelijk. Er wordt rekening gehouden met de klimaatverandering. Het riool wordt daarvoor gedeeltelijk groter gemaakt.

Het project is aangenomen door aannemersbedrijf Den Ouden uit Schijndel.
Zij zijn verantwoordelijk voor de aanpak, het ontwerp en de uitvoering.

Fasering

Het project bestaat uit drie fasen.

  • Fase 1: Amerweg tot aan de Brugdam (gereed).
  • Fase 2: Brugdam tot aan de Molendijk aan de oostzijde van de weg (gereed).
  • Fase 3: Tussen Molendijk en het Plantsoen aan de westelijke kant (gereed).
  • Fase 4: De laatste werkzaamheden worden afgerond.

Eigendom gronden

Het riool ligt voor het grootste gedeelte in de grond van particulieren en bedrijven en is dus geen eigendom van de gemeente. Aannemersbedrijf Den Ouden heeft in hun opdracht ook de verplichting overeenstemming te bereiken met de betrokken bewoners en/of bedrijven om het riool op hun grond aan te mogen leggen.
De aannemer heeft hierover contact opgenomen met betrokkenen.

Communicatie

Betrokkenen (bewoners en bedrijven) worden door aannemer Den Ouden benaderd en geïnformeerd. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van Den Ouden.

Klachten en meldingen

U kunt contact opnemen met Ard van Dooren, telefoonnummer 06 - 13084402.

Laatste nieuws

Op 12 december 2018 heeft wethouder Jan-Willem Stoop het project opgeleverd.
Het project zit in de onderhoudsfase. Tijdens deze onderhoudsfase wordt er nog een klein stukje riolering aangelegd. Wegens omstandigheden is dit niet eerder mogelijk geweest.