Project ‘Reststroken’ levert tonnen op

23 mei 2018
Anderhalf jaar geleden startte de gemeente Drimmelen met de uitvoering van het project ‘Reststroken’. Het project houdt in dat de gemeente sindsdien actief inzet op verkoop van reststroken die direct aan huispercelen grenzen. Deze verkopen brachten in 2017 al voor meer dan drie ton in het laatje van de gemeente.

De reststroken waar we het in dit geval over hebben zijn kleine stukjes gemeentegrond die geen of een lage functionele waarde hebben en direct aan huispercelen grenzen. Vaak zijn deze stukjes grond ingericht als openbaar groen. Een deel van de reststroken in onze gemeente werd al verhuurd of in gebruik genomen. Het project ‘Reststroken’ biedt kansen aan inwoners om percelen te vergroten en/of ongewenste situaties op te lossen.

Proces

In de eerste fase van het project zijn alle reststroken die al verhuurd of gebruikt werden in kaart gebracht. Daarnaast hebben we aanvragen voor het aankopen van reststroken ontvangen. In 2017 is gestart met de behandeling van de aanvragen en de reststroken die we verhuren. Het project loopt in 2018 door met de behandeling van zowel verhuurde als niet-verhuurde reststroken. De gemeente neemt met alle huidige gebruikers persoonlijk contact op. Er wordt maatwerk geleverd en ongewenste situaties worden opgelost. Soms ligt in de grond riolering, is de grond beeldbepalend of nog nodig voor toekomstige ontwikkelingen. De grond wordt dan niet verkocht. In die gevallen bekijken we dan wat er eventueel wél mogelijk is.

Resultaat

In 2017 zijn er uiteindelijk aan 42 adressen reststroken verkocht. Deze verkopen brachten in totaal € 328.750,- op. Wethouder Jan-Willem Stoop is erg tevreden over dit resultaat: “Het project heeft er toe geleid dat er al veel situaties zijn opgelost die voor de gemeente en/of voor de omwonenden ongewenst waren. We willen bij voorkeur zo veel mogelijk verkopen en gebruik zonder toestemming aanpakken. Tot nu toe heeft het al tot mooie resultaten geleid. Er ontstaan win-winsituaties voor zowel de gemeente als de omwonenden.”

Vervolg

Inwoners kunnen nog steeds een aanvraag indienen. De gemeente wil het project halverwege 2019 afsluiten. Er vindt dan na afloop een totale evaluatie plaats. Tot dat moment gelden de huidige grondprijzen per m2 van € 100,- of € 75,- (voor reeds verhuurde grond).