Projectboek 2 van Tennet voor 380 Kv verbinding

24 jul 2018
Landelijk netbeheerder TenneT ontwikkelt samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een 380kV hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. Deze hoogspanningsverbinding komt in onze gemeente door Hooge Zwaluwe. TenneT geeft in hun tweede projectboek een overzicht van de stand van zaken.

Vorig jaar koos de minister op advies van de samenwerkende overheden voor het alternatief in het noorden van het zoekgebied. Inmiddels voerde TenneT meerdere uitwerkingsgesprekken met inwoners en betrokkenen op gevoelige bestemmingen en (technische) knelpunten.

TenneT geeft in hun tweede projectboek een overzicht van de huidige stand van zaken van deze werkateliers. Het vervolgproces richting besluit en uitvoering wordt ook uitgelegd. Tot slot lichten ze de relatie met de samenwerkende overheden toe.

De samenwerkende overheden streven naar een inpassing die voor onze inwoners en het landschap over het hele tracé zo min mogelijk belastend en verstorend is. Ook denken de overheden mee over hoe het proces door TenneT doorlopen wordt. De samenwerkende overheden kijken kritisch mee in het belang van onze inwoners.

Je vindt het projectboek 2 op http://www.zuid-west380kv.nl/rilland-tilburg/nieuwsbrieven