Provinciale Staten besluiten over plan voor 28 windmolens bij A16

14 sep 2018
Gedeputeerde Staten hebben het provinciaal inpassingsplan, dat de bouw van 28 windmolens in het gebied langs de A16 tussen Moerdijk en Breda mogelijk maakt, ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten. Op het plan, dat in nauwe samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden tot stand kwam, werden 106 zienswijzen ingediend. De indieners daarvan ontvangen op korte termijn een reactie. Provinciale Staten besluiten 28 september over het inpassingsplan.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.brabant.nl/windenergieA16