Raad Drimmelen neemt voorbereidingsbesluit om cannabisteelt te voorkomen

9 jul 2020
Met een grote meerderheid heeft de gemeenteraad van Drimmelen het besluit genomen een voorbereidingsbesluit in te stellen voor het buitengebied. Het besluit is gericht op het voorkomen van initiatieven voor legale grootschalige cannabisteelt in het buitengebied. Dit gebeurde in een vertrouwelijke raadsvergadering.

Bevriezing van het bestemmingsplan

Een voorbereidingsbesluit ‘bevriest’ een bestemmingsplan en geeft het gemeentebestuur de mogelijkheid om het gebruik van gronden of bouwwerken binnen dat bestemmingsplan niet te wijzigen. Daarmee kan een ongewenste ontwikkeling, zoals niet-regulier agrarisch gebruik worden tegen gegaan. Het voorbereidingsbesluit noemt hierbij specifiek ‘de productie van hennep en hasjiesj, waarbij een grootschalig be- en verwerkingsproces plaatsvindt op een productielocatie.’
Een gemeenteraad neemt een dergelijk besluit in een besloten vergadering, omdat een voorbereidingsbesluit pas rechtsgeldig is als het gepubliceerd is en het niet de bedoeling is dat er tussen besluit en publicatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend voor een initiatief dat het besluit juist tegen moet houden. Het voorbereidingsbesluit is vandaag gepubliceerd.

Ingediende aanvraag

Achteraf bleek dat er tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag nog een aanvraag voor een omgevingsvergunning was ingediend om de productie van hennep mogelijk te maken op de locatie Plantenpad 1 in Made. Het voorbereidingsbesluit is daardoor niet van toepassing op die specifieke aanvraag. De ingediende omgevingsvergunning voor die locatie wordt door de gemeente op reguliere wijze in behandeling genomen en getoetst. De gemeente Drimmelen voert echter het genomen voorbereidingsbesluit wel verder uit om zich te beschermen tegen mogelijke andere aanvragen.

“Vastberadenheid”

“We zetten met het voorbereidingsbesluit een zwaar middel in, dat weten we,” zegt burgemeester Gert de Kok. “Het is een juridisch paardenmiddel. Maar het onderstreept eens te meer de vastberadenheid van college en raad ten opzichte van initiatieven voor legale grootschalige cannabisteelt.”

“Weeffout”

“We hebben bij de eerste presentatie van de plannen in december al te kennen gegeven dat Drimmelen niet de plaats is voor grootschalige hennepteelt,” legt burgemeester De Kok uit. “Ik heb toen gesproken over de weeffout in het experiment, die het mogelijk maakt dat telers zich vestigen in gemeenten die niet meedoen met de wietproef, terwijl de wiet verkocht wordt in gemeenten die wel meedoen.” De raad verzet zich tegen een wietkwekerij op gemeentelijk grondgebied vanwege de verwachte veiligheidsproblemen, maatschappelijke onrust en de negatieve uitstraling op het imago van de gemeente.