Raad van State in basis akkoord met windmolens langs de A16

12 aug 2020

De provincie Noord-Brabant moet binnen een half jaar enkele punten in het inpassingsplan Windenergie A16 opnieuw bekijken. Dat oordeelde de Raad van State woensdag 22 juli 2020 in een zogenaamde tussenuitspraak op 23 beroepen tegen de bouw van 28 windmolens langs de A16. Na aanpassing van ‘Windenergie A16’ volgt een definitieve uitspraak. Pas dan wordt duidelijk of de 8 windmolens in Drimmelen er ook definitief komen.  

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verwacht dat de provincie de gebreken ‘op niet al te ingewikkelde wijze’ zal kunnen herstellen. “Het ziet er naar uit dat het inpassingsplan over een aantal maanden alsnog goedgekeurd kan worden”, reageert wethouder Jürgen Vissers.

Energietransitie

“We zijn in Drimmelen volop bezig met de energietransitie en windenergie is een belangrijk onderdeel hiervan om energieneutraal te worden en om los te kunnen komen van fossiele energiebronnen” legt wethouder Jürgen Vissers uit. “De 8 windmolens langs de A16 vormen voor Drimmelen zelfs een cruciaal onderdeel in onze opgave in de regio.

Het mooie van de windmolens langs de A16 is dat het voortraject met omwonenden al is doorlopen. Zij krijgen ook iets terug voor de overlast die ze van de molens gaan ervaren. De eerste zonnepanelen op schuren in bijvoorbeeld Lage Zwaluwe, Binnen-Moerdijk, zijn vooruitlopend op de definitieve plannen al gelegd. Een mooi voorbeeld dus voor het vervolg van de energietransitie, waar we nu ook aan de inwoners vragen om mee te denken over hoe we samen energieneutraal kunnen worden.”

Plannen van aanpak energieneutrale dorpen

De gemeente wil graag met inwoners in gesprek over wat het betekent om als dorp energieneutraal te worden en van het aardgas af te gaan. Dit doen we door per dorp werkgroepen te starten die samen plannen gaan maken. Uit elk dorp moet uiteindelijk een ‘plan van aanpak energieneutraal’ komen. Deze plannen worden door de gemeente verwerkt in het beleid om energieneutraal te worden.

Op maandag 29 juni 2020 hebben we dit toegelicht tijdens een online informatieavond en zijn we met inwoners in deelsessies in gesprek gegaan over deze aanpak. Vergeten aan te melden om aan te sluiten bij een van de werkgroepen per dorp? Stuur dan vóór 1 september een e-mail naar energieteam@drimmelen.nl.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de windmolens langs de A16? Kijk dan op: www.energiea16.nl

En voor meer informatie over de energietransitie in de gemeente Drimmelen kunt u terecht op: www.drimmelen.nl/energie