Raadsbijeenkomsten vervallen t/m 6 april

18 mrt 2020

In verband met het Coronavirus gaan onderstaande bijeenkomsten van de gmeenteraad niet door.

  • Informatieronde 19 maart
  • Opinieronde 26 maart

De mogelijkheid bestaat echter wel om uw schriftelijke inspraakreactie op agendapunten van de openbare opinieronde van 26 maart te zenden naar griffie@drimmelen.nl. Gelieve hierbij aan te geven of de inspraakreactie wel of niet openbaar op internet geplaatst mag worden.