Raadsvergadering 11 april 2019

10 apr 2019
Op donderdag 11 april 2019 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis in Made een vergadering van de gemeenteraad plaats.

Aanvang vergadering: 19.30 uur

De volgende onderwerpen staan o.a. op de agenda:

  • Ontwerp verklaring van geen bedenkingen aanvragen zonnevelden
  • Bestemmingsplan Herziening Antwerpsestraat, Geraniumstraat en Kerkdijk Made
  • Bestemmingsplan Herziening Kalverstraat 62 Made
  • Bestemmingsplan Kerkstraat 39 Lage Zwaluwe
  • Bestemmingsplan Munnikenhof 21 Terheijden
  • Beleidsplan Sociaal Domein, samenhangend beleid en integraal werken vanuit Jeugdwet, Participatiewet en WMO, gemeente Drimmelen 2019-2023
  • Beleid en uitvoeringsplan minima en schuldhulpverlening 2019 t/m 2022
  • Businesscase Kleedaccommodatie Sportvereniging Voetbal Terheijden en Voetbalvereniging Zwaluwe.

Voor de complete agenda en onderliggende stukken verwijzen we u naar de pagina raadsvergadering 11 april 2019.