Raadsvergadering 12 september 2019

11 sep 2019
Op donderdag 12 september 2019 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis in Made een vergadering van de gemeenteraad plaats.

Aanvang vergadering: 19.30 uur

De volgende onderwerpen staan o.a. op de agenda:

  • Verklaring van geen bedenkingen aanvragen zonnevelden
  • Vaststelling bestemmingsplan Olmhof in Lage Zwaluwe
  • Bedrijfsvoeringorganisatie Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen/Geertruidenberg
  • Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant
  • Gunning accountancy
  • Vergader- en verzendschema informatie-, opinierondes en raadsvergaderingen 2020

De complete agenda en onderliggende stukken vindt u op de pagina raadsvergadering 12 september 2019.