Raadsvergadering 14 november 2019

11 nov 2019

Op donderdag 14 november 2019 vindt in de raadzaal van het gemeentehuis in Made een vergadering van de gemeenteraad plaats.
Aanvang: 19.30 uur

De volgende onderwerpen staan o.a. op de agenda:

  • Bestemmingsplan Adelstraat 9, Made
  • Bestemmingsplan Kastanjelaan, Made
  • Waardevolle bomenkaart pilot Hooge Zwaluwe, vaststellen uitgangspunten Bomenkaart
  • Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO)
  • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling voor Veilig Thuis West-Brabant
  • Najaarsnota 2019

Voor de complete agenda en onderliggende stukken verwijzen wij u naar de pagina raadsvergadering 14 november 2019.