Raadsvergadering 25 juni 2020

17 jun 2020

Vanwege het coronavirus vindt de raadsvergadering van 25 juni voor de raadsleden in aangepaste vorm plaats in de raadzaal. Voor inwoners is deze vergadering alleen digitaal te volgen via deze website en Omroep Drimmelen.

Aanvang: 19.30 uur

De volgende onderwerpen staan o.a. op de agenda:

  • Derde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
  • Vaststelling bestemmingsplan Godfried Schalckenstraat 8-10 Made
  • Besluitvorming opheffen GR Parkschap Nationaal Park De Biesbosch
  • Aanvulling op de structuurvisie 2033
  • Beleid logies / huisvesting arbeidsmigranten (herzien 2020)
  • Definitieve jaarstukken 2019 en accountantsverslag

De complete agenda en onderliggende stukken vindt u via onderstaande link:

Raadsvergadering donderdag 25 juni 2020