Raadsvergadering 25 maart 2021

17 mrt 2021

Op donderdag 25 maart is er een digitale raadsvergadering van de gemeenteraad.
Aanvang: 19.30 uur

De volgende onderwerpen staan o.a. op de agenda:

  • Subsidieaanvraag Suppletieregeling Opsporing Ontplofbare Oorlogsresten t.b.v. project “de Weelde” in Terheijden Beleidskader regionale maatwerkvoorziening beschermd wonen
  • Intrekken voorbereidingsbesluit Herziening Buitengebied 2020
  • Programma Duurzaamheid: De Duurzame Big Five van Drimmelen
  • APV gemeente Drimmelen 2021

U kunt de vergadering via de livestream volgen.
Informatie over de agenda en de onderliggen stukken.