Raadsvergadering 28 januari 2021

22 jan 2021

Op donderdag 28 januari is er een digitale raadsvergadering van de gemeenteraad.
Aanvang: 19.30 uur

De volgende onderwerpen staan o.a. op de agenda:

  • Ontwikkeling Sociaal Cultureel Dorpshart Made
  • Beleidsplannen onderhoud wegen en openbare verlichting
  • Onderzoek Rekenkamer Jeugdhulp Drimmelen
  • Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gemeente Drimmelen 2021
  • Controleprotocol/normenkader

De vergaderingĀ isĀ te volgen via de www.drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad. U kunt daar ook de complete agenda en onderliggende stukken inzien.