Raadsvergaderingen op 8 en 9 juni 2022

2 jun 2022
Op woensdag 8 juni is er om 19.30 uur een raadsvergadering van de gemeenteraad. Deze openbare vergadering vindt plaats in de raadzaal en is daarnaast ook digitaal te volgen.

De volgende onderwerpen staan o.a. op de agenda:

  • Vaststellen profielschets nieuwe burgemeester
  • Vaststellen verordening vertrouwenscommissie 
  • Instellen en benoemen leden vertrouwenscommissie
  • Regiovisie Jeugdhulpregio West-Brabant Oost
  • Nieuwe verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Drimmelen 2022 inclusief eigen kwaliteitsniveau voor de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken (VTH taken)
  • Voorlopige jaarstukken 2021, ontwerpbegrotingen 2023 en zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2023 Gemeenschappelijke Regelingen (GR)
  • Concept jaarstukken 2021 en concept accountantsverslag gemeente Drimmelen

Extra raadsvergadering

Daarnaast is er op donderdag 9 juni om 19.30 uur een extra raadsvergadering over het aanbieden van de profielschets aan Commissaris van de Koning mevrouw I. Adema.

Ga voor de complete agenda en de onderliggende stukken van de vergadering van 8 juni naar het Raadsinformatiesysteem. 
Ga voor de agenda van 9 juni naar het Raadsinformatiesysteem.

U kunt de vergaderingen live volgen via de livestream