Raadsvoorstel zonnevelden aangescherpt maar strekking blijft gelijk

25 feb 2019
De gemeente heeft het raadsvoorstel voor het beleid zonnevelden aangescherpt na de opinieronde van 14 februari. De inhoud en strekking van het voorstel blijft hetzelfde. Er wordt benadrukt dat zonnevelden in het buitengebied onder het beleid in principe niet zijn toegestaan en dat het beleid strenge voorwaarden stelt waaraan uitzonderingen moeten voldoen.

In de opinieronde van 14 februari stelde het college van burgemeester en wethouders voor om het beleid zonnevelden aan te passen en voorlopig alleen nog met een project van het Traais Energie Collectief (TEC) door te gaan. De aanvraag van het TEC is de enige aanvraag die compleet is én voldoet aan de strenge voorwaarden van het beleid.

Het college stelt in het aangescherpte raadsvoorstel een overgangsregeling voor om alle ontvangen aanvragen te bekijken. Dit om ervoor te zorgen dat het proces goed wordt doorlopen. Er bestaat op grond van het beleidskader geen verplichting de aanvragen te honoreren.

De gemeenteraad neemt op donderdagavond 28 februari 2019 een besluit over het aangescherpte voorstel beleid zonnevelden.  Het voorstel is te lezen via drimmelen.nl/vergaderingengemeenteraad.