Reconstructie Prinses Margrietstraat en Julianastraat Hooge zwaluwe

Start datum uitvoering : Derde kwartaal 2020
Gereed : Voorjaar 2021

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid: Jan-Willem Stoop
  • Ambtelijk verantwoordelijk Projectleider: Cees van den Biggelaar: 
  • Toezichthouder: Christ Godschalk

Aanleiding

De aanleiding van dit project is de slechte staat van de riolering. Inspectie wees uit dat er groot onderhoud moet worden gepleegd aan het riool. Er is ook onderzocht of de capaciteit op lange termijn voldoet vanwege de klimaatverandering en welke maatregelen hiervoor nodig zijn.
Dit kunnen maatregelen zijn zoals het groter maken van het riool en een extra riool aanleggen voor regenwater. Daarnaast is de bestrating ook aan een onderhoudsbeurt toe.

Fasering

Het project bestaat uit de Prinses Margrietstraat, Julianstraat en een gedeelte van de Korteweg.
De werkzaamheden starten op maandag 5 oktober 2020. Wilt u weten wanneer ze bij u voor de deur bezig zijn. Kijk dan op de tekening met daarop de fasering. Deze vindt u onderaan deze pagina. De verwachting is dat de werkzaamheden in de loop van maart gereed zijn. Dit is onder andere afhankelijk van het werk..

Bewoners / participatie

Omdat we de riolering gaan vervangen kunnen we ook de straten opnieuw inrichten. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij de  inrichting van hun straat. Juli/ augustus 2019 waren de eerste schetsen klaar. Op 3 juli 2019 zijn alle bewoners uitgenodigd voor een bewonersavond. Bewoners die op de bewonersavond een reactie hebben ingediend hebben per brief een antwoord ontvangen.

Communicatie

Bewoners zijn via bewonersbrieven geïnformeerd. De bewonersbrieven vindt u onderaan deze pagina. Daarnaast gebruiken we voor dit project de BouwApp. Op deze BouwApp plaatsen we belangrijke projecten. U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van Apple of in de Google Play Store. Daarna kunt u deze op uw smartphone of tablet installeren.

In de BouwApp vindt u ook het project Rioolvervanging Prinses Margrietstraat en Julianastraat. In de BouwApp plaatsen wij regelmatig berichten. Zo bent u direct op de hoogte over de stand van zaken van het project.  

Overige vragen

Voor klachten, meldingen en overige vragen over dit project kunt u contact opnemen met de toezichthouder de heer C. Godschalk of met de projectleider dhr. C. van den Biggelaar van de Gemeente Drimmelen.

Laatste nieuws

De eerste fase die het gedeelte van de Korteweg omvat is zo goed als gereed.
De volgende fase is de Prinses Margrietstraat. Het betreft het deel vanaf de Korteweg tot aan de kruising met de Julianstraat. Dit deel gaan we dan ook gedeeltelijk afsluiten. Omdat we verwachten dat het parkeren problemen op kan leveren hebben we een tijdelijk parkeerplaats gemaakt in de bocht van de Prinses Margrietstraat.

Bijlagen