Reconstructie Prinses Margrietstraat en Julianastraat Hooge zwaluwe

Start datum uitvoering : Derde kwartaal 2020
Gereed : Voorjaar 2021

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid: Jan-Willem Stoop
  • Ambtelijk verantwoordelijk Projectleider: Cees van den Biggelaar: 
  • Toezichthouder: Christ Godschalk

Aanleiding

De aanleiding van dit project is de slechte staat van de riolering. Inspectie wees uit dat er groot onderhoud moet worden gepleegd aan het riool. Er is ook onderzocht of de capaciteit op lange termijn voldoet vanwege de klimaatverandering en welke maatregelen hiervoor nodig zijn.
Dit kunnen maatregelen zijn zoals het groter maken van het riool en een extra riool aanleggen voor regenwater. Daarnaast is de bestrating ook aan een onderhoudsbeurt toe.

Fasering

Het project bestaat uit de Prinses Margrietstraat, Julianstraat en een gedeelte van de Korteweg.
De werkzaamheden zijn op maandag 5 oktober 2020 gestart. Wilt u weten wanneer ze bij u voor de deur bezig zijn. Kijk dan op de tekening met daarop de fasering. Deze vindt u onderaan deze pagina. Door de vorst- en sneeuwperiode verschuift de datum van de oplevering. De verwachting is dat de werkzaamheden in de loop van mei gereed zijn.

Bewoners / participatie

Omdat we de riolering gaan vervangen kunnen we ook de straten opnieuw inrichten. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij de  inrichting van hun straat. Juli/ augustus 2019 waren de eerste schetsen klaar. Op 3 juli 2019 zijn alle bewoners uitgenodigd voor een bewonersavond. Bewoners die op de bewonersavond een reactie hebben ingediend hebben per brief een antwoord ontvangen.

Communicatie

Bewoners zijn via bewonersbrieven geïnformeerd. De bewonersbrieven vindt u onderaan deze pagina. Daarnaast gebruiken we voor dit project de BouwApp. Op deze BouwApp plaatsen we belangrijke projecten. U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van Apple of in de Google Play Store. Daarna kunt u deze op uw smartphone of tablet installeren.

In de BouwApp vindt u ook het project Rioolvervanging Prinses Margrietstraat en Julianastraat. In de BouwApp plaatsen wij regelmatig berichten. Zo bent u direct op de hoogte over de stand van zaken van het project.  

Overige vragen

Voor klachten, meldingen en overige vragen over dit project kunt u contact opnemen met de toezichthouder de heer C. Godschalk of met de projectleider dhr. C. van den Biggelaar van de Gemeente Drimmelen.

Laatste nieuws

De eerste fase en tweede fase die het gedeelte van de Korteweg en Prinses Margrietstraat tot aan de bocht, omvatten zijn gereed.
De volgende fase is de aansluiting van het regenwater op de sloot achter de Prinses Margrietstraat en de riolering in de Julianastraat. In de Julianastraat starten we naar alle waarschijnlijkheid op 11 maart 2021 aan de zijde van de Korteweg. 

In de Bouw App hebben we een tevredenheidsmonitor uitgezet omdat we tussentijds willen weten hoe bewoners en belanghebbenden de voortgang van het project ervaren. 

Bijlagen