Reconstructie Prinses Margrietstraat en Julianastraat Hooge zwaluwe

Start datum uitvoering : Laatste kwartaal 2019 / Eerste kwartaal 2020
Gereed : Eind derde Kwartaal 2020

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid: Jan-Willem Stoop
  • Ambtelijk verantwoordelijk Projectleider: Cees van den Biggelaar

Aanleiding

De aanleiding van dit project is de slechte staat van de riolering. Inspectie wees uit dat er groot onderhoud moet worden gepleegd aan het riool. Er is ook onderzocht of de capaciteit op lange termijn voldoet vanwege de klimaatverandering en welke maatregelen hiervoor nodig zijn.
Dit kunnen maatregelen zijn zoals het groter maken van het riool en een extra riool aanleggen voor regenwater. Daarnaast is de bestrating ook aan een onderhoudsbeurt toe.

Fasering

Het project bestaat uit de Prinses Margrietstraat, Julianstraat en een gedeelte van de Korteweg.
Hoe, waar en wanneer men aan het werk is kunnen we in deze fase van het project nog niet precies aangeven.

Bewoners / participatie

Omdat we de riolering gaan vervangen kunnen we ook de straten opnieuw inrichten. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij de  inrichting van hun straat. Juli/ augustus 2019 zijn de eerste schetsen klaar. Zodra deze gereed zijn nodigen wij de bewoners uit voor een bewonersavond.

Communicatie

Bewoners worden via bewonersbrieven geïnformeerd. Daarnaast gebruiken we voor dit project de BouwApp. Op deze BouwApp plaatsen we belangrijke projecten. U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van Apple of in de Google Play Store. Daarna kunt u deze op uw smartphone of tablet installeren.

In de BouwApp vindt u ook het project Rioolvervanging Prinses Margrietstraat en Julianastraat. In de BouwApp plaatsen wij regelmatig berichten. Zo bent u direct op de hoogte over de stand van zaken van het project.  

Overige vragen

Voor klachten, meldingen en overige vragen over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider dhr. C. van den Biggelaar van de Gemeente Drimmelen,

Laatste nieuws

Op 3 juli 2019 is er een bewonersavond geweest in de Zonzeel. De avond is positief verlopen en bewoners hebben goed meegedacht. Komende tijd gaan we alle opmerkingen verwerken. De verwachting is dat we begin september alle antwoorden op  de reacties en het aangepaste (definitieve) ontwerp gereed hebben. De reacties zullen we bundelen en dan beantwoorden. Dit overzicht kunt u dan ook op deze webpagina terug vinden.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest om naar de bewonersavond te komen dan kunt u nog tot en met 12 juli reageren. U kunt dit doen door het reactieformulier in te vullen (onder aan deze pagina) en deze te mailen naar : r.vanzitteren@geoinfra.nl

Bijlagen