RECTIFICATIE: Inwoners zijn in 2019 ten opzichte van 2018 meer tevreden over het onderhoud van het openbaar groen

15 okt 2019

In het Carillon van 3 oktober jl. hebben we u bericht over de tevredenheidsenquête Onderhoud Openbare Ruimte 2019.

Bij de berekening in de analyse van de uitkomsten van de enquête heeft het onderzoeksbureau helaas een fout gemaakt die ook terecht is gekomen in de rapportage Onderhoud Openbare Ruimte 2019.

Bij de berekening is per abuis de antwoordcategorie ‘weet niet’ meegenomen. Hierdoor zijn de gemiddelde rapportcijfers voor de aspecten van het onderhoud van het openbaar groen te hoog uitgekomen. Dit heeft tot gevolg dat het gemiddeld totaalcijfer te hoog is uitgevallen. De 6,2 komt nu uit op een 5,8 en is 0,2 punt hoger dan vorig jaar.

De analysefout heeft betrekking op pagina 10 en 11 van de rapportage. Zie voor verdere uitleg het erratum bij de rapportage.

Als u de aangepaste rapportage Onderhoud Openbare Ruimte 2019 wilt lezen kunt u onze gemeentelijke website bezoeken: drimmelen.nl/inwoners-zijn- in-2019-ten-opzichte-van-2018-meer-tevreden-over-het-onderhoud-van-het-openbaar-groen.

We concluderen dat we door o.a. te zijn gaan werken met een effectbestek een positieve vooruitgang zien in de burgertevredenheid over het onderhoud van het openbaar groen.