Reguliere vrijwilligersorganisaties stimuleringssubsidies

De gemeente Drimmelen kent een groot aantal vrijwilligersverenigingen in haar dorpen. Jaarlijks worden deze ondersteund met een stimuleringssubsidie.

Deze subsidie wordt beschikbaar gesteld om bepaalde activiteiten te stimuleren. Hiervoor worden vaste bedragen beschikbaar gesteld.

De beleidsterreinen die voor een subsidie in aanmerking kunnen komen zijn:

  • amateurkunst
  • cultuurbeoefening
  • sport- en jeugdwerk
  • ouderen
  • volksgezondheid
  • onderwijs
  • media
  • maatschappelijke dienstverlening

De jaarlijkse bijdrage wordt getoetst aan beleidsregels en is afhankelijk van het soort vereniging.

U vraagt de subsidie een jaar van tevorenĀ aan via onderstaand formulier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Abrahams.
Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of per e-mail: gemeente@drimmelen.nl t.a.v. mevrouw L. Abrahams.