Reguliere vrijwilligersorganisaties stimuleringssubsidies

De gemeente Drimmelen kent een groot aantal vrijwilligersverenigingen in haar dorpen. Jaarlijks worden deze ondersteund met een stimuleringssubsidie.

Deze subsidie wordt beschikbaar gesteld om bepaalde activiteiten te stimuleren. Hiervoor worden vaste bedragen beschikbaar gesteld.

De beleidsterreinen die voor een subsidie in aanmerking kunnen komen zijn:

  • amateurkunst
  • cultuurbeoefening
  • sport- en jeugdwerk
  • ouderen
  • volksgezondheid
  • onderwijs
  • media
  • maatschappelijke dienstverlening

De jaarlijkse bijdrage wordt getoetst aan beleidsregels en is afhankelijk van het soort vereniging.

U vraagt de subsidie een jaar van tevorenĀ aan. De aanvraagtermijn voor het jaar 2024 sluit per 1 april 2023.

Aanvraagformulier stimuleringssubsidie vrijwilligersorganisaties gemeente Drimmelen 2025 met bijlagen voor 1 april 2024 retour zenden aan:

Gemeente Drimmelen
t.a.v. Afdeling Sociaal Domein
Postbus 19
4920 AA Made

Of per e-mail naar gemeente@drimmelen.nl t.a.v. de afdeling Sociaal Domein,

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Abrahams.
Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162 of per e-mail: gemeente@drimmelen.nl t.a.v. mevrouw L. Abrahams.