Renovatie zwembaden Het Puzzelbad en De Randoet

Op 1 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Drimmelen de toekomstvisie vastgesteld voor de twee buitenzwembaden in de gemeente Drimmelen: Het Puzzelbad in Terheijden en De Randoet in Made. Eén van de acties binnen deze visie is het grondig renoveren van beide zwembaden, zodat ze toekomstbestendig zijn en passen in de huidige tijd met de nadruk op duurzaamheid. Momenteel wordt er hard gewerkt om die renovaties voor het zwemseizoen van 2020 te realiseren.

Werkzaamheden


De Randoet in Made

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen


De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

 • Alle baden worden gerenoveerd, inclusief het vervangen van al het tegelwerk;
 • Het kleedgebouw wordt gerenoveerd;
 • Alle technische installaties worden vervangen. Uitgangspunt is dat het gerenoveerde zwembad volledig elektrisch wordt. De gasaansluiting gaat verdwijnen;
 • Een deel van het terrein wordt afgescheiden en verhuurd aan Pact by Prince;
 • Er wordt een splashpark (waterspeeltuin) aangelegd voor kinderen.

Het Puzzelbad in Terheijden
 

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Drimmelen

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

 • Alle baden worden gerenoveerd, inclusief het vervangen van al het tegelwerk;
 • Het peuterbassin wordt voor een gedeelte omgebouwd naar een splashpark (waterspeeltuin) voor kinderen;
 • Het kassagebouw met horeca wordt vervangen door nieuwbouw;
 • Alle technische installaties worden vervangen. Uitgangspunt is dat het gerenoveerde zwembad wordt aangesloten op het warmtenet van TEC. De gasaansluiting gaat verdwijnen.

De werkzaamheden worden door 4 bedrijven uitgevoerd:

 • Bouwkundig werk: Bertens Bouw Tilburg
 • Zwemwaterbehandeling: LOTEC Eindhoven
 • Installaties elektra en werktuigbouw: Van Alphen & Roest Hooge Zwaluwe
 • Grondwerk: Elshout BV Breda

Traais Energie Collectief (TEC)

De gemeente heeft als doel om beide zwembaden vanaf 2020 energie-neutraal te (laten) exploiteren. Indien mogelijk wordt Het Puzzelbad daarom aangesloten op een nog te realiseren warmtenetwerk in Terheijden.

Dit warmtenetwerk is een initiatief van het ‘Traais Energie Collectief’. Deze coöperatie streeft ernaar het zwembad en de naast gelegen basisschool, appartementencomplex, verzorgingsinstelling, kerk en een sportschool aan te sluiten op dit centrale warmtenetwerk.

Planning

Momenteel wordt er hard gewerkt aan de renovatie van beide baden. De Randoet in Made wordt half april 2020 opgeleverd, zodat bij de start van het nieuwe zwemseizoen alle werkzaamheden zijn afgerond.

Het Puzzelbad in Terheijden kent twee oplevermomenten. De renovatie van de baden zelf zal ook half april klaar zijn, zodat er gezwommen kan worden bij de opening van het zwemseizoen. Het realiseren van het nieuwe kassagebouw vergt echter meer tijd. Dit gebouw wordt half juni 2020 opgeleverd. Uiteraard wordt bij de afbouw van dit kassagebouw rekening gehouden met overlast en de veiligheid van de zwembadbezoekers.

Exploitatie

Parallel aan de renovatie van beide zwembaden is de exploitatie voor de komende 10 jaar opnieuw aanbesteed. De winnaar van de aanbesteding is Optisport Drimmelen BV. Deze partij start binnenkort met het gereed maken van beide baden voor de opening van het zwemseizoen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Danny Floren via: dfloren@drimmelen.nl