Rioolvervanging Boerenhoekstraat en Burgemeester van Campenhoutstraat

Start datum uitvoering : derde kwartaal 2020
Gereed : voorjaar 2021

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid : Jan-Willem Stoop
  • Ambtelijk verantwoordelijk Projectleider : Cees van den Biggelaar

Aanleiding

De aanleiding van dit project is de slechte staat van de riolering en wateroverlast bij hevige regenbuien. Uit inspectie kwam naar voren dat er groot onderhoud moest worden gepleegd aan het riool. Daarnaast is ons rioolstelsel in zijn geheel doorgerekend door Royal Haskoning DHV. Hierbij is ook gekeken of de capaciteit voldoet op de lange termijn in het kader van de klimaatverandering. Daarom wordt het riool ook groter gemaakt en gaan we een extra riool aanleggen voor regenwater.

Fasering

Het project bestaat uit meerdere delen. De Boerenhoekstraat is een deel en de Burgemeester van Campenhout is een ander deel. Verder worden er een aantal maatregelen uitgevoerd buiten deze straten. Hoe, waar en wanneer men aan het werk is kunnen we in deze fase van het project nog niet exact aangeven.

Bewoners - participatie

Omdat we de riolering gaan vervangen kunnen we ook de straten opnieuw inrichten. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij de inrichting van hun straat. Op 9 oktober 2018 is er een bewonersavond geweest.

Communicatie

Bewoners worden via bewonersbrieven geïnformeerd en de BouwApp.

Meer informatie

Meer informatie vindt u ook in de 'BouwApp'.

U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van Apple of in Google Play Store. Daarna kunt u deze op uw smartphone of tablet installeren.

Wij hebben het project Reconstructie Boerenhoekstraat / Burgemeester van Campenhoutstraat in deze BouwApp gezet. In de BouwApp plaatsen wij dan regelmatig berichtjes. Dan leest u hoe het gaat met de voortgang van het project.

Laatste nieuws

Brabant Water gaat aanpassingen doen aan hun waterleiding in de Burgemeester van Campenhoutstraat. Zij starten hiermee op maandag 29 juni. De verwachting is dat deze werkzaamheden tot 2 juli duren. Brabant Water informeert de bewoners per brief.

Voor klachten en meldingen over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider dhr. C. van den Biggelaar van de Gemeente Drimmelen, telefoonnummer 14 0162.

Bijlagen

 

pdf Kapvergunning Boerenhoekstraat en Burgemeester van Campenhoutstraat (PDF, 21.45 MB)

pdf Antwoorden reactieformulieren Boerenhoekstraat - Burgemeester van Campenhoutstraat (PDF, 307.58 KB)

pdf Beplantingslijst Boerenhoekstraat - Burgemeester van Campenhoutstraat (PDF, 90.58 KB)