Rioolvervanging Boerenhoekstraat en Burgemeester van Campenhoutstraat

Start datum uitvoering : Laatste kwartaal 2018 / Eerste kwartaal 2019
Gereed : Eind derde Kwartaal 2019

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid : Jan-Willem Stoop
  • Ambtelijk verantwoordelijk Projectleider : Cees van den Biggelaar

Aanleiding

De aanleiding van dit project was de slechte staat van de riolering en wateroverlast bij hevige regenbuien. Uit inspectie kwam naar voren dat er groot onderhoud moest worden gepleegd aan het riool. Daarnaast is ons rioolstelsel in zijn geheel doorgerekend door Royal Haskoning DHV. Hierbij is ook gekeken of de capaciteit voldoet op de lange termijn in het kader van de klimaatverandering. Daarom wordt het riool ook groter gemaakt en gaan we een extra riool aanleggen voor regenwater.

Fasering

Het project bestaat uit meerdere delen. De Boerenhoekstraat is een deel en de Burgemeester van Campenhout is een ander deel. Verder worden er een aantal maatregelen uitgevoerd buiten deze straten. Hoe, waar en wanneer men aan het werk is kunnen we in deze fase van het project nog niet exact aangeven.

Bewoners - participatie

Omdat we de riolering gaan vervangen kunnen we ook de straten opnieuw inrichten. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij de inrichting van hun straat. Op 9 oktober hebben wij de eerste schetsen klaar. Deze avond nodigen wij de bewoners uit voor een bewonersavond.

Communicatie

Bewoners worden via bewonersbrieven geïnformeerd.

Laatste nieuws

Op 9 oktober 2018 vond er een bewonersavond van dit project plaats.
De avond werd door 120 personen bezocht en de sfeer was prettig.
De bewoners hebben goed meegedacht en hebben veel input geleverd waarmee wij als gemeente aan de slag gaan.

Voor klachten en meldingen over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider dhr. C. van den Biggelaar van de Gemeente Drimmelen, telefoonnummer 14 0162.

Bijlagen