Rioolvervanging Boerenhoekstraat en Burgemeester van Campenhoutstraat

Start datum uitvoering : 10 december 2020
Gereed : eind maart 2022

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid : Harry Bakker
  • Ambtelijk verantwoordelijk Projectleider : Cees van den Biggelaar
  • Toezichthouder Christ Godschalk

Aanleiding

De aanleiding van dit project is de slechte staat van de riolering en wateroverlast bij hevige regenbuien. Uit inspectie kwam naar voren dat er groot onderhoud moest worden gepleegd aan het riool. Daarnaast is ons rioolstelsel in zijn geheel doorgerekend door Royal Haskoning DHV. Hierbij is ook gekeken of de capaciteit voldoet op de lange termijn in het kader van de klimaatverandering. Daarom wordt het riool ook groter gemaakt en gaan we een extra riool aanleggen voor regenwater.

Fasering

Het project bestaat uit meerdere delen. Het betreft De Boerenhoekstraat en de Burgemeester van Campenhoutstraat. Waar en wanneer men aan het werk is kunt u zien op de faseringstekening onderaan deze pagina.  

Omdat we de riolering gaan vervangen kunnen we ook de straten opnieuw inrichten. De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners betrokken worden bij de inrichting van hun straat. Op 9 oktober 2018 is er een bewonersavond geweest.

Communicatie

Bewoners worden via bewonersbrieven geïnformeerd en de BouwApp.
Alle bewoners aan het project ontvingen een informatiebrief van de gemeente inclusief bijlage met veel gestelde vragen bij. De brief en de bijlage vindt u onderaan deze pagina.

Meer informatie

Meer informatie vindt u ook in de 'BouwApp'.

U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van Apple of in Google Play Store. Daarna kunt u deze op uw smartphone of tablet installeren.

Wij hebben het project Reconstructie Boerenhoekstraat / Burgemeester van Campenhoutstraat in deze BouwApp gezet. In de BouwApp plaatsen wij dan regelmatig berichtjes. Dan leest u hoe het gaat met de voortgang van het project.

Laatste nieuws

Op 3 juni zijn de plant- en boomvakken in de Burg van Campenhoutstraat gevuld met perkgoed.
De definitieve beplanting wordt in het najaar aangebracht. Maar om de straat toch wat op te fleuren en invulling te geven aan de vakken is gekozen voor deze vrolijke tijdelijke oplossing.

Het rioleren gaat aan de andere kant van de Burg van Campenhoutstraat ook verder. 
De nieuwe rioolputten ter hoogte van huisnummer 52 zijn deze week geplaatst en daarnaast gaan we verder met het aanbrengen van het hoofdriool. 

Voor klachten en meldingen over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider dhr. C. van den Biggelaar van de Gemeente Drimmelen, telefoonnummer 14 0162.

Bijlagen