Rioolvervanging Kilstraat/Flierstraat - Lage Zwaluwe

Start datum uitvoering        : Tweede/derde kwartaal 2020
Gereed                                   : Eind 2020*

*Voorlopig

Projectleiding

  • Projectleider: Cees van den Biggelaar

Aanleiding

De aanleiding van dit project is de slechte staat van de riolering en wateroverlast bij hevige regenbuien. Uit inspectie kwam naar voren dat er groot onderhoud moest worden gepleegd aan het riool. Dit betekent dat het riool in zijn geheel vervangen wordt. Hierbij wordt ook gekeken of de capaciteit voldoet op de lange termijn in het kader van de klimaatverandering.

Fasering

Het project bestaat uit meerdere delen. Onder aan de dijk achter de even huisnummers het ene deel en het andere deel achter de oneven huisnummers. Hoe, waar en wanneer men aan het werk is kunnen we in deze fase van het project nog niet exact aangeven.

Bewoners / participatie

Het riool ligt grotendeels in grond die geen eigendom van de gemeente  is. Op dit moment zijn er gesprekken met de grondeigenaren. Er wordt voor dit project  een bewonersavond georganiseerd op 11 december 2019. Hiervoor worden alle bewoners uitgenodigd. Dit geldt zowel de grondeigenaren als voor bewoners waar geen hoofdriool op hun perceel ligt.

Communicatie

Bewoners worden via bewonersbrieven geïnformeerd.

Meer informatie vindt u ook in de 'BouwApp'

U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van Apple of in Google Play Store. Daarna kunt u deze op uw smartphone of tablet installeren.

Wij hebben het project “Rioolvervanging Kilstraat/Flierstraat” in deze BouwApp gezet. In de BouwApp plaatsen wij dan regelmatig berichtjes. Dan leest u hoe het gaat met de voortgang van het project.

Laatste nieuws

De voor het project benodigde (bodem)onderzoeken zijn uitgevoerd.
Royal Haskoning DHV maakt het bestek.
De gemeente heeft een bewonersavond gehouden op 11 december 2019.
De presentatie en de tekening vindt u hieronder.

Voor klachten en meldingen betreffende dit project kunt u contact opnemen met de projectleider dhr. C. van den Biggelaar van de Gemeente Drimmelen.

Bijlage
 

pdf Werkgrens Kilstraat - Flierstraat (PDF, 142.17 KB)

pdf Bewonersbrief onderzoek en metingen rioolvervanging Kilstraat - Flierstraat (PDF, 130.26 KB)