Rioolvervanging Vijverstraat Lage Zwaluwe

Start datum uitvoering : 3 juni 2019
Gereed: fietsstraat en riolering eind 2019
Gereed: Resterende werkzaamheden eind juni 2020

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid: Jan-Willem Stoop
  • Ambtelijk verantwoordelijk Projectleider: Cees van den Biggelaar

Aanleiding

De riolering in de Vijverstraat was in een slechte staat en daarom is er groot onderhoud gepleegd.
Daarnaast was het asfaltpad aan een opknapbeurt toe. Het pad is verbreed en het wegdek is vervangen door dikke tegels. Ook zijn er enkele parkeervakken aangelegd.

Fasering

Zie laatste nieuws onderaan de pagina.

Bewoners / participatie

Op 29 augustus 2018 is er een bewonersavond geweest. De reacties van de bewoners zijn gebundeld en beantwoord. Deze vind u onder aan deze pagina.

Communicatie

Bewoners worden via bewonersbrieven geïnformeerd. Daarnaast gebruiken we voor dit project de BouwApp. Op deze BouwApp plaatsen we belangrijke projecten. U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van Apple of in de Google Play Store. Daarna kunt u deze op uw smartphone of tablet installeren.

In de BouwApp kunt u ook het project Rioolvervanging Vijverstraat vinden. In de BouwApp plaatsen wij dan regelmatig berichten. Dan leest u hoe het met het project gaat.

Overige vragen

Voor klachten, meldingen en overige vragen over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider dhr. C. van den Biggelaar van de Gemeente Drimmelen.

Laatste nieuws

Afrondende werkzaamheden project Vijverstraat:
vanaf woensdag 6 mei start aannemersbedrijf Schapers bv met het afwerken van de restantwerkzaamheden van het project Rioolvervanging Vijverstraat. Het gaat om werkzaamheden die eind 2019 niet meer zijn uitgevoerd door de slechte/natte terreinomstandigheden.

Deze werkzaamheden bestaan uit:

  • Het overzetten van de rioolhuisaansluitingen vanaf de achterzijde van de woningen Dorpstraat-Vijverstaat naar het hoofdriool in de Groningenlaan.
  • Het gedeeltelijk herstraten van de hoofdrijbaan van de Groningenlaan parallel aan de Vijverstraat.
  • Groenwerkzaamheden en inzaaien grasvelden

Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren is het nodig om de rijbaan in de Groningenlaan af te sluiten voor verkeer. Dit is nodig in het gedeelte ter hoogte van huisnummer 1 tot en met 15. Bewoners worden met een brief op de hoogte gebracht. Dit gebeurt door de aannemer. De werkzaamheden zullen naar verwachting 3 weken in beslag nemen.

Bijlagen

 


 

pdf Situatietekening Vijverstraat Lage Zwaluwe (PDF, 1.47 MB)

pdf Samenvatting reactieformulieren vervanging riolering Vijverstraat (PDF, 132.58 KB)

pdf Bewonersbrief start werkzaamheden Vijverstraat d.d. 27 mei 2019 (PDF, 72.63 KB)

pdf Bewonersbrief start werkzaamheden Vijverstraat - bijlage veelgestelde vragen (PDF, 99.2 KB)