Rioolvervanging Vijverstraat Lage Zwaluwe

Start datum uitvoering : 3 juni 2019
Gereed: eind vierde kwartaal 2019

Projectleiding

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid: Jan-Willem Stoop
  • Ambtelijk verantwoordelijk Projectleider: Cees van den Biggelaar

Aanleiding

De riolering in de Vijverstraat is in een slechte staat en daarom moet er groot onderhoud worden gepleegd. 
Daarnaast is het asfaltpad aan een opknapbeurt toe. Het pad wordt breder en het wegdek wordt vervangen door dikke tegels. Ook worden er enkele parkeervakken aangelegd.

Fasering

Het project bestaat uit de Vijverstraat op het gedeelte vanaf de Ganshoeksingel tot net voorbij Dorpsstraat 3.

We zijn de werkzaamheden gestart in het gedeelte achter Dorpsstraat 3. Vandaar gaan we richting  Ganshoeksingel. We verwachten eind november/december gereed te zijn.

Bewoners / participatie

Op 29 augustus 2018 is er een bewonersavond geweest. De reacties van de bewoners zijn gebundeld en beantwoord. Deze vind u onder aan deze pagina.

Communicatie

Bewoners worden via bewonersbrieven geïnformeerd. Daarnaast gebruiken we voor dit project de BouwApp. Op deze BouwApp plaatsen we belangrijke projecten. U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van Apple of in de Google Play Store. Daarna kunt u deze op uw smartphone of tablet installeren.

In de BouwApp kunt u ook het project Rioolvervanging Vijverstraat vinden. In de BouwApp plaatsen wij dan regelmatig berichten. Dan leest u hoe het met het project gaat.

Overige vragen

Voor klachten, meldingen en overige vragen over dit project kunt u contact opnemen met de projectleider dhr. C. van den Biggelaar van de Gemeente Drimmelen.

Laatste nieuws

De fasering van het project is gewijzigd. Dit is puur vanwege logistieke redenen. Vanaf 4 september zijn we gestart ter hoogte van Kerkstraat 9 en werken vanaf daar richting de Groningenlaan. Als we dit hele stuk gereed hebben dan maken we het laatste stukje vanaf Kerkstraat 9 tot aan de Ganshoeksingel af. Hiervoor zet de aannemer aangepast (kleiner) materieel  in. Meer info zie bijlage Bewonersbrief Schapers Vijverstraat 4.

Bijlagen
 

pdf Situatietekening Vijverstraat Lage Zwaluwe (PDF, 1.47 MB)

pdf Samenvatting reactieformulieren vervanging riolering Vijverstraat (PDF, 132.58 KB)

pdf Bewonersbrief start werkzaamheden Vijverstraat d.d. 27 mei 2019 (PDF, 72.63 KB)

pdf Bewonersbrief start werkzaamheden Vijverstraat - bijlage veelgestelde vragen (PDF, 99.2 KB)