Samen aan de slag voor een economisch vitaal Drimmelen

4 jun 2021
Wethouder Schuitmaker met de Economische Nota en de beleidsvisie vrijetijdseconomie in haar handen

Op donderdag 3 juni 2021 zijn twee belangrijke documenten voor ondernemend Drimmelen vastgesteld door de gemeenteraad: ‘de Economische Nota’ en de ‘beleidsvisie vrijetijdseconomie’.
Hierin staan de ambities voor de komende jaren op economisch vlak beschreven, samen met acties die bijdragen aan het realiseren van de gestelde doelen. Met de ambities en uitvoeringsprojecten uit deze twee beleidsstukken gaat de gemeente Drimmelen de komende tijd samen met de ondernemers aan de slag.

Ondernemers moeten kunnen ondernemen
“Ondernemen in Drimmelen moet aantrekkelijk zijn”, zegt wethouder Lieke Schuitmaker
(Economie/Recreatie & Toerisme) hierover. “We willen tevreden ondernemers die graag doen waar ze goed in zijn: ondernemen. En dat hier bij ons ook goed kúnnen doen. Daarom ben ik zo blij dat we nu met deze plannen verder kunnen. Hiermee kunnen we samen met onze ondernemers en partners echt vooruit en blijven werken aan een levendige, toekomstbestendige en inclusieve gemeente. Zodat bedrijven en bewoners zich hier graag blijven vestigen, ondernemers echt kunnen ondernemen en bezoekers er naar uitkijken om hier terug te keren.”

Twee economische documenten
Er was behoefte aan een inspirerende overkoepelende nota die de economische
ontwikkelingsmogelijkheden in de gemeente Drimmelen helder maakt. En die richting geeft aan de
inzet van gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden voor een
economisch vitaal Drimmelen. Om die reden is gestart met de eerste Economische Nota van de
gemeente Drimmelen. Daarnaast was de gemeente Drimmelen ook toe aan een nieuwe beleidsvisie
op vrijetijdseconomie. Ondernemers en andere betrokken partijen uit het economische veld hebben uitgebreid meegedacht en meegepraat over deze twee onderwerpen en het eindresultaat daarvan is nu voor beide stukken door de gemeenteraad vastgesteld.

Economische Nota
In de Economische Nota staan vier focusgebieden beschreven: ondernemerschap en
werkgelegenheid, centrum, buitengebied en bedrijventerreinen. Per focusgebied zijn verschillende
doelen en acties opgesteld. Een aantal doelen zijn: het verbeteren van de gemeentelijke
dienstverlening voor ondernemers (specifiek ook voor ZZP’ers), het versterken van samenwerkingen en verbindingen, het stimuleren van duurzaamheid en circulariteit, een veilig buitengebied, de samenwerking tussen onderwijs en lokaal MKB verbeteren/activeren en een beperkte lokale uitbreiding van het bedrijventerreinenareaal.

Beleidsvisie Vrijetijdseconomie
De keuzes die gemaakt zijn in de Economische Nota sluiten ook aan op de keuzes in de beleidsvisie
vrijetijdseconomie. Belangrijke pijlers binnen de beleidsvisie zijn: het ontwikkelen van het
onderscheidend toeristisch profiel, het verbeteren van het toeristisch recreatief aanbod en het
versterken van de verblijfsrecreatie. Ook het vormgeven van de informatievoorziening en promotie, het sturen op balans, een verkenning van de verbreding van het profijt van toerisme en de Biesbosch naar alle ondernemers en inwoners in de gemeente, en het versterken van kansrijke samenwerkingen behoren tot de speerpunten.

Hoe nu verder?
Nu de stukken zijn vastgesteld, gaat de gemeente samen met de ondernemers aan de slag met de
uitvoering van de benoemde projecten. De komende tijd ligt de focus voor wat betreft
vrijetijdseconomie op het realiseren van een online informatievoorziening, het realiseren van een
veerverbinding naar de Hofmansplaat en het vorm geven aan een Biesbosch Informatiepunt. Om de initiatieven van de grond te krijgen zal samen met het toeristisch-recreatieve veld de mogelijkheid om de toeristenbelasting te verhogen worden onderzocht.

Vanuit de Economische Nota zal in overleg met de regiegroep worden bekeken welke projecten als
eerste opgepakt worden. Daarnaast continueert de gemeente de bestaande overleggen met de
diverse ondernemerscollectieven. In 2023 wordt de Economische Nota en het bijbehorende
uitvoeringsprogramma geëvalueerd.

Beide documenten en de opname van de raadsvergadering zijn te vinden via:
drimmelen.nl/vergaderingen-gemeenteraad