Samen aan de start van nieuwe plannen voor toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen

29 jun 2020

Ready, set, go!

De komende tijd gaat Drimmelen, de blauwgroene gemeente, aan de slag met het opstellen van een nieuwe beleidsvisie toerisme en recreatie. Toerisme en recreatie zijn belangrijke pijlers in de gemeente die ook wel de ‘Voortuin van de Biesbosch’ genoemd wordt. Om te komen tot deze visie nodigt de gemeente Drimmelen ondernemers, verenigingen, stichtingen en inwoners uitdrukkelijk uit om mee te praten en te denken. Op die manier wordt het een visie voor én door Drimmelen.

De eerste stap

Er wordt gestart met een aantal verkennende gesprekken met verschillende ondernemers en organisaties. Die ondernemers en organisaties zijn actief in verschillende sub-sectoren binnen recreatie en toerisme in de gemeente Drimmelen en dat geeft een goed eerste beeld over de hele breedte van de sector. Binnenkort vinden die verkennende gesprekken plaats en daarom markeert wethouder Lieke Schuitmaker dit moment als de start van het opstellen van deze nieuwe visie. Met een officieel startschot en een persoonlijke aanpak hoopt de wethouder dat veel mensen actief mee willen praten, denken en doen.
Wethouder Lieke Schuitmaker licht toe: “We gaan aan de slag met een nieuwe stip op de horizon: waar willen we met onze blauwgroene gemeente de komende jaren op focussen als het gaat over recreatie en toerisme? Welke wensen leven er en welke kansen zien we? Dat gaan we samen met de ondernemers, verenigingen, stichtingen en inwoners de komende tijd ontdekken. Die stip kunnen we echt alleen samen bepalen, want uiteindelijk zullen we hem ook samen moeten bereiken. Onze gemeente heeft zo veel moois te bieden en door verbindingen te maken ontstaat er vast nog veel meer moois de komende jaren. De komende tijd zal ik zelf ook zo veel mogelijk ondernemers en locaties persoonlijk bezoeken om het gesprek hierover op gang te brengen. Want we willen dit graag echt met zijn allen doen!”

Verdiepingsronde

Naast die eerste verkennende gesprekken volgen ook nog bedrijfsbezoeken, vooral gericht op dagrecreatie, en een enquête waarbij ingezoomd wordt op de pijler ‘horeca en verblijf’. De gemeente Drimmelen wil graag voortvarend aan de slag met deze onderdelen. Dus wilt u uw bedrijf in de gemeente Drimmelen aanmelden voor een bedrijfsbezoek of wilt u meedoen aan de enquête? Geef dit dan vóór 6 juli 2020 door via: avanzwieten@drimmelen.nl.

Onderzoek onder toeristen en recreanten

Eerder deze week liet de gemeente Drimmelen weten dat er deze zomer ook een veldonderzoek wordt gehouden onder toeristen en recreanten binnen de gemeente Drimmelen. Dit onderzoek geeft inzicht in de beleving, wensen en behoeften van toeristen in de gemeente. Het toeristisch profiel wordt daarmee in kaart gebracht en ook die resultaten leveren input voor de nieuwe visie op toerisme en recreatie.

Na de zomer

Alle inzichten die opgehaald worden uit de verkennende gesprekken, bedrijfsbezoeken, het veldonderzoek en de enquête worden vertaald in een eerste concept voor de visie. Na de zomer volgen dan nog 2 bijeenkomsten waarin de reeds opgehaalde input wordt besproken en verder wordt uitgewerkt met alle ondernemers, verenigingen, stichtingen en inwoners die hierover mee willen denken.

Denk mee, doe mee!

Informatie over de bijeenkomsten na de zomer volgt op een later moment, maar denkt u een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de totstandkoming van deze visie? Laat het dan nu alvast weten via avanzwieten@drimmelen.nl.