Samenwerken aan versterking dorpshart Made

20 mrt 2018
Wethouders John van Oosterhout en Jan-Willem Stoop en directeur Breda Bouw Cees Kwaaitaal zetten vandaag hun handtekening onder de ‘samenwerkingsovereenkomst sociaal-cultureel dorpshart Made’. Hiermee spreken ze officieel de intentie uit om samen tot een gedragen plan te komen voor de Bernarduskerk en omliggende gronden, inclusief de pastorie, de Mayboom en het Gaymansplantsoen.

Samen met de stichting BOEi worden tot eind maart gesprekken gevoerd met verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbende partijen om hun behoeften in beeld te brengen. Aan de hand van de informatie uit deze gesprekken stellen we uitgangspunten op voor het ontwerp van de inrichting van de kerk, gronden en omliggende gebouwen.

Inwoners die hun visie kwijt willen over dit gebied of daar concrete ideeën over hebben, kunnen dat melden bij Corina Segeren via email csegeren@drimmelen.nl.