Scholen en opvang

Dinsdag 21 april 2020 is het besluit genomen dat de basisscholen en de opvang weer open gaan per 11 mei.

50% onderwijs

Kinderen krijgen daarbij voorlopig 50% onderwijs op school. Het ministerie van OCW geeft nadrukkelijk aan dat het uitgangspunt is In onze gemeente verwachten alle scholen dat die 50% lestijd gerealiseerd wordt.

Hierover is vanuit de schoolbesturen met alle ouders contact geweest.  Er zijn enkele scholen die hiervoor naar een continurooster gaan en daardoor eerder stoppen dan normaal of juist wat later beginnen. Met de kinderopvangorganisaties worden afspraken gemaakt dat kinderen hele dagen (per kind) naar school gaan.

BSO

BSO is alleen beschikbaar op schooldagen aansluitend aan de schooldag. Dit is voor de BSO alleen uitvoerbaar als zij weer ongeveer hun normale openingstijden kunnen aanhouden. BSO volgt dus het onderwijs. Dit betekent dat kinderen (als er een contract is met de BSO) alleen op dagen dat zij naar school gaan naar de BSO mogen. Dit kunnen wel andere dagen zijn dan in het contract is afgesproken. Dit komt omdat de schooldagen nu anders zijn.

Noodopvang

Noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen blijft bestaan. Overdag verwachten wij dat de noodzaak afneemt omdat kinderen weer naar school gaan. Noodopvang is voor ouders gratis. De afspraak is dat noodopvang voor schoolgaande kinderen gedurende schooltijd door de school wordt aangeboden (ook als dat betekent dat deze kinderen meer dan 50% van de tijd op school zijn).

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs gaat pas per 1 juni 2020 open. Het voortgezet onderwijs heeft een nog grotere uitdaging, aangezien de leerlingen 1,5 meter afstand tot elkaar moeten bewaren. Het Dongemondcollege denkt nog na over hoe zij dit kunnen realiseren.

1,5 meter-vakken

De buitendienst van de gemeente heeft bij vrijwel alle scholen deze week ‘1,5 meter-vakken’ aangebracht bij de ingangen en waar mogelijk nemen de BOA’s bij de opening van de scholen een kijkje of de ouders afstand tot elkaar bewaren.

Informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij de school van uw kinderen en de betreffende kinderopvangorganisaties.