Seismisch onderzoek

25 mrt 2021

Vanaf 1 maart 2021 vinden in de gemeente grondonderzoeken plaats naar de mogelijkheid van aardwarmte. Energie Beheer Nederland (EBN) voert deze onderzoeken uit. Aardwarmte is een duurzame energiebron met een veel lagere uitstoot dan stikstof. Het kan zijn dat u in de omgeving doffe geluiden hoort en trillingen voelt. Door de harde ondergrond dragen geluiden en trillingen verder dan gedacht. Wilt u meer weten over het onderzoek? Kijk dan op www.aardwarmte.nl. U kunt daar ook uw vragen over het onderzoek kwijt.