Sloopmelding

Wilt u een pand slopen? Of een gedeelte daarvan? Dan hebt u meestal geen vergunning nodig. Maar vaak moet u dit wel melden bij de gemeente.

U regelt dit in het Omgevingsloket online

De melding of aanvraag van de vergunning moet ten minste 4 weken voor u wil beginnen bij ons binnen zijn.

Wanneer melding

U moet een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

  • als er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrijkomt
  • als u asbest verwijdert
  • als u ter plekke gebruik maakt van een mobiele installatie om puin of sloopafval te breken, moet u dit schriftelijk melden bij de gemeente. Dit kan per post of via e-mail. Meer informatie over het melden in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (artikel 4 en 5).

Als u asbest verwijdert met u dit in ieder geval melden bij de gemeente, mogelijk heeft u een omgevingsvergunning nodig. Verwijderen van asbest, of materiaal waar asbest in zit, moet volgens strikte regels. Ook aanleveren van asbest bij de milieustraat moet volgens strikte regels.

Algemene informatie over asbest vindt u op de website van het Ministerie.

Wel of geen asbest: stuur bewijs mee

Komt er meer dan 10 kubieke meter sloopafval vrij? Toon dan aan dat uw pand of woning wel of geen asbest bevat:

Stuur een asbestinventarisatierapport mee, opgesteld door een gecertificeerd bedrijf.
Is uw pand of woning na 1 juli 1993 gebouwd en is er geen asbest aanwezig? Stuur dan een schriftelijk bewijs van de bouwdatum mee.

Wanneer vergunning

U hebt in ieder geval een omgevingsvergunning nodig in de volgende gevallen:

  • als u wilt slopen aan een erkend monument
  • als u wilt sloten aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
  • als de sloop in strijd is met het bestemmingsplan.

Met ingang van 2024 mag u geen asbestdak meer hebben. Dit is een wettelijk verbod en geldt voor asbest dat in contact staat met de buitenlucht zoals golfplaten of dakleien.

Voor het vervangen van asbestdakenkunt u subsidie krijgen van de rijksoverheid. Deze regeling geldt tot en met 2019.

Als u asbest verwijdert moet u dit in ieder geval melden bij de gemeente, mogelijk hebt u een omgevingsvergunning nodig. Verwijderen van asbest, of materiaal waar asbest in zit, moet volgens strikte regels. Ook aanleveren van asbest bij de milieustraat moet volgens strikte regels.

Algemene informatie over asbest vindt u op de website van het Ministerie.

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen.