Sociaal Loket

Het Sociaal loket, op het gemeentehuis, heeft een vrije inloop op maandag t/m vrijdag van 09.00 uur, zonder afspraak.

Bij vragen over Wmo en Werk & Inkomen werken we als volgt:

  • u kunt met uw vragen op het gebied van zorg en welzijn bij het Sociaal Loket terecht;
  • maar vanwege corona werken we zo veel mogelijk telefonisch en via de mail;
  • als het nodig is, komen we voor verzoeken in het kader van de Wmo op huisbezoek;
  • we houden ons in alle contacten aan de adviezen van het RIVM.