Sporten in coronatijd

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant heeft een noodverordening opgesteld die beschrijft aan welke regels ondernemers, organisaties en inwoners zich moeten houden vanwege het coronavirus. De actuele noodverordening vindt u hier.

Hieronder vindt u een beschijving van een aantal maatregelen die zijn opgesteld naar aanleiding van de coronacrisis.
Ook vindt u op deze pagina informatie over een compensatieregeling voor sportverenigingen.   

Buiten sporten

Buiten sporten en bewegen door kinderen tot en met 18 jaar mag, als ze begeleid worden door sportverenigingen, de scouting, jeugdverenigingen of sportprofessionals. Die professionals zijn bijvoorbeeld sportleraren, buurtcoaches of cultuurcoaches.

Kinderen tot en met 12 jaar

Kinderen tot en met 12 jaar mogen samen buiten sporten:

 • mits dit georganiseerd en onder begeleiding is.
 • Zij hoeven daarbij géén 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • Officiële wedstrijden en competitie zijn verboden.
 • Geen ouders langs de lijn.
 • Thuis douchen.
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

Kinderen van 13 t/m 18 jaar

Voor kinderen van 13 tot en met 18 jaar geldt:

 • houd de 1,5 meter afstand. Ook tijdens het sporten en bewegen.
 • Wedstrijden in teamverband/teamsporten zijn niet toegestaan.
 • Toeschouwers (en dus ook ouders) zijn niet toegestaan bij het sporten en bewegen door kinderen.
 • Thuis douchen.
 • Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor kinderen nog steeds: blijf thuis.

19 jaar en ouder

Iedereen van 19 jaar en ouder mag weer samen buitensporten, maar ook hier geldt:

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Geen wedstrijden in teamverband en/of contactsporten
 • Geen toeschouwers
 • Thuis douchen

Vragen

We krijgen veel vragen met betrekking tot het hervatten van buitensport voor jeugd. We hebben daarom het volgende document opgesteld met vragen en antwoorden op dit onderwerp:

Handel in alle gevallen volgens de (hygiëne)richtlijnen van het RIVM, het sportprotocol zoals afgegeven door de NOC-NSF of door uw eigen sportbond. Uitzonderingen, afwijken van dit Protocol is NIET toegestaan. Het protocol is te vinden via de volgende link:

www.nocnsf.nl/nieuws/2020/04/sportprotocol-verantwoord-sporten-kinderen-...

Binnensport

Momenteel is volgens de regels van het RIVM elke vorm van binnensport niet toegestaan, met uitzondering van instellingen voor topsport. Wij doen als gemeente daarom een dringend een beroep op de buitensportvereniging om de binnensporters te helpen. Door bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van een (deel) van uw sportveld, kunnen ook zij aangepaste sportactiviteiten aanbieden aan hun jeugdleden.

Hopelijk kunnen er met creativiteit en flexibiliteit passende oplossingen gevonden worden om het buitensportaanbod in onze gemeente voor de jongeren verder te vergroten binnen de mogelijkheden die er nu zijn. Uiteraard zijn wij als gemeente ook bereid met u mee te denken en de mogelijkheden te onderzoeken.

Compensatieregeling voor verengingen

De gemeente Drimmelen heeft recent een bericht ontvangen van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). De landelijke overheid heeft 110 miljoen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van sportverenigingen. Deze ondersteuning bestaat uit drie onderdelen, namelijk:

 • Kwijtschelding huurpenningen
 • Regeling amateursportverenigingen met eigen accommodatie
 • Kortlopend krediet voor amateursportverenigingen

Het college van B&W heeft op 12 mei 2020 ingestemd met uitvoering van deze regeling voor verengingen in de gemeente Drimmelen.

Kwijtschelding huurpenningen

Met deze regeling kan de gemeente Drimmelen de huurpenningen van maart, april en mei voor sportverenigingen volledig kwijtschelden. Het gaat hierbij om:

 • binnensportverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke binnensportaccommodaties en De Rietgors in Lage Zwaluwe.
 • buitensportverenigingen die een huurovereenkomst met gemeente hebben gesloten voor onder andere gebruik sportveld. 

De totale kosten voor huurcompensatie aan sportverenigingen wordt ingeschat op circa € 60.000. De verwachting is dat gemeente 100% door landelijke overheid wordt gecompenseerd. 

Regeling amateursportverenigingen met eigen accommodatie

Sportverenigingen met een eigen accommodatie die geconfronteerd worden met een omzetverlies van minimaal 20% kunnen aanspraak maken op een bijdrage van € 2.500 per vereniging. Deze regeling moet nog Ministerie van VWS worden uitgewerkt. Zodra er bij ons meer bekend is, zullen wij de amateursportverenigingen hierover informeren.

Kortlopend krediet voor amateursportverenigingen

Voor amateursportverenigingen die als gevolg van de corona maatregelen in liquiditeitsproblemen komen, komt er een mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente. Ook hiervoor geldt dat wij zodra er meer bekend is, wij de amateursportverenigingen hierover informeren.

Contact

Heeft u vragen of behoefte aan overleg? U kunt ons bereiken via het e-mailadres van:

Ook zijn zij te bereiken onder telefoonnummer 140162.