Sporten en leisure

Wat mag er ten aanzien van sport?

Voor sporten binnen en buiten gelden de volgende voorwaarden:

  • de beheerder treft de gebruikelijke hygiënemaatregelen op locatie.
  • Voor eet- en drinkgelegenheden in of bij sportaccommodaties gelden de horecaregels. Dit betekent dat ook hier alleen (binnen) toegang mogelijk is met een geldig coronatoegangsbewijs. Afhalen is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs. Hierbij moet de consumptie buiten de eet- en drinkgelegenheid genuttigd worden.
  • Voor sportwedstrijden van amateurs geldt niet de verplichting tot het gebruik van coronatoegangsbewijzen.

Hoe moeten binnensportlocaties (bijv. biljartcentra) en leisurelocaties (bijv. escape rooms) omgaan met het regime van coronatoegangsbewijzen?

Op locaties waar de horeca ondergeschikt is kan er voor gekozen worden om te werken met afhaal (consumptie niet in de eet- en drinkgelegenheid, maar elders in de locatie). Indien de horecafunctie gelijkwaardig is aan de sport/leisure functie en beide functies niet fysiek te scheiden zijn, dan moet gewerkt worden met coronatoegangsbewijzen (voorbeeld: een bowlinghal met volwaardig restaurant).

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de coronaregels en sport verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Vragen

Heeft u vragen of behoefte aan overleg? U kunt ons bereiken via het e-mailadres van:

Ook zijn zij te bereiken onder telefoonnummer 140162.